Procesfacilitering

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

24. oktober 2024
18. februar 2025

Pris fra

6.020 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 1023

Styrk dine kompetencer og viden til at lede processer i rollen som procesleder eller procesfacilitator med dette 4-dages kursus.

Facilitering handler om at lede og facilitere rammerne for menneskers samvær, dialoger og aktiviteter på en engagerende og værdiskabende måde.

Kurset er relevant for en lang række personer og stillinger. Du kan fx være leder, kommende leder, HR-konsulent, projektleder.

Du kan også arbejde som fx koordinator, eller blot arbejde projektorienteret, og har brug for at kunne facilitere menneskelige processer i forbindelse med fx møder og workshops.

Det lærer du om på kurset:

  • hvad det vil sige at facilitere
  • hvad rollen som facilitator indebærer
  • sådan håndterer du gruppedynamik og gruppeprocesser
  • værktøjer til at designe processer og forløb
  • konflikthåndtering og intervention i forbindelse med procesfacilitering
  • praktisk træning i facilitering

Du kan tag procesfacilitering som et enkeltstående kursus - eller som en del af en hel kompetencegivende efteruddannelse.

Skab gode rammer for læring, processer og fremdrift - i et involverende miljø

Bliv i stand til at skabe et engagerende og involverende miljø, der åbner op for at den enkelte deltager kan bidrage og inddrages aktivt i forbindelse med fx møder, workshops eller i projekter.

På kurset lærer du en om række teknikker og metoder til at facilitere effektive og meningsskabende processer i forbindelse med fx møder, forandringsprocesser og udviklingsforløb.

Når du er færdig med de 4 dages kursus, kan du:

  • facilitere møder og gruppeprocesser, så de bliver involverende, resultat- og meningsskabende
  • forstå de vigtigste principper omkring procesfacilitering på både et teoretisk og praktisk plan
  • vælge, hvilken proces der bedst skaber læring og udvikling i den konkrete situation
  • reflektere over egen rolle og stil i forbindelse med procesfacilitering og være bevidst om dine egne udviklingsmuligheder som facilitator

Kombiner med grafisk facilitering

Procesfacilitering er planlagt, så du kan kombinere det med kurset i grafisk facilitering. De to kurser kan tages lige efter hinanden.

Med grafisk facilitering får du praktisk træning i det visuelle sprog. Du opnår kompetencer til at kombinere facilitatorrollen med det visuelle. Og du lærer at omsætte ord til et visuelt udtryk, der giver mening for andre.

Video: Det siger deltagere, der også har taget grafisk facilitering

4 kursusdage med værktøjer og afprøvelse af teknikker i praksis

Kurset er et ”værktøjsfag”, så der vil være meget fokus på at prøve de enkelte teknikker af i praksis. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager.

Grundlaget for undervisningen tager udgangspunkt i ny viden gennem oplæg koblet med dine egne erfaringer. 

Kurset er bygget op over 4 dage, hvor du mellem dagene får mulighed for at komme hjem på arbejdspladsen til at afprøve og træne de lærte teknikker i praksis.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Hel uddannelse, eller enkeltstående kursus

Du kan tage 'procesfacilitering' som et enkeltstående kursus.

Eller bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i ledelse, der er en del af fagområdet for ledelse.

Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

'Procesfacilitering' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Procesfacilitering

Startgaranti

Startdato: 24. oktober 2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 6.020 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 11. december 2024, 12. december 2024

Gå til kurven
Akademiniveau

Procesfacilitering

Startdato: 18. februar 2025

Tidspunkt: 9.00-15.30 4 mødegange

Pris: 6.020 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven