Procesfacilitering

Tag 'procesfacilitering' som et enkeltstående kursus - eller som en del af en hel akademiuddannelse

'Procesfacilitering' henvender sig til ledere, kommende ledere, HR-konsulenter samt andre, der har brug for at kunne facilitere menneskelige processer.

Med 'procesfacilitering' kan du skabe gode rammer for involvering og læring samt opretholde et engageret miljø hvor den enkelte deltager bidrager aktivt. Du lærer en række teknikker og metoder som du kan anvende til at facilitere effektive og meningsskabende processer til fx møder, forandringsprocesser og udviklingsforløb.

Det lærer du om

  • Hvad vil det sige at facilitere og at være facilitator?
  • Sådan håndterer du gruppedynamik og gruppeprocesser
  • Værktøjer til at designe processer og forløb
  • Konflikthåndtering og intervention i forbindelse med procesfacilitering
  • Praktisk træning i facilitering

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'procesfacilitering', kan du:

  • facilitere møder og gruppeprocesser, så de bliver involverende, resultat- og meningsskabende
  • forstå de vigtigste principper omkring procesfacilitering på både et teoretisk og praktisk plan
  • vælge, hvilken proces der bedst skaber læring og udvikling i den konkrete situation
  • reflektere over egen rolle og stil i forbindelse med procesfacilitering og være bevidst om dine egne udviklingsmuligheder som facilitator

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen tager udgangspunkt i ny viden gennem oplæg koblet med dine erfaringer. Faget er et ”værktøjsfag”, så der vil være meget fokus på at prøve de enkelte teknikker af i praksis. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager.

Faget er bygget op over 4 dage, hvor du mellem dagene skal hjem og afprøve og træne de lærte teknikker i praksis.

Kombiner faget med grafisk facilitering

Faget 'procesfacilitering' er planlagt således, at du kan kombinere det med faget 'grafisk facilitering' (5 ECTS). De to fag kan tages lige efter hinanden. På faget 'grafisk facilitering' får du praktisk træning i det visuelle sprog, og du får kompetencer til at kombinere facilitatorrollen med det visuelle. Og du lærer at omsætte ord til et grafisk udtryk, der giver mening for andre.

Video: Det siger deltagere, der også har taget grafisk facilitering

Hel uddannelse, eller enkeltstående kursus

Du kan tage 'procesfacilitering' som et enkeltstående kursus, eller bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i HR, der er en del af fagområdet for ledelse. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du kan afslutte forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Procesfacilitering' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Procesfacilitering

Startdato: 16-03-2023

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)

Procesfacilitering

Startdato: 26-10-2023

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)