Oversigt over fagområder for akademiuddannelser

Her kan du se en oversigt over hvilke akademiuddannelser, vi udbyder inden for hvert fagområde. Klik på de enkelte uddannelser og se, hvilke fag vi udbyder under hver uddannelse. 

Det merkantile fagområde

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Akademiuddannelsen i salg og markedsføring
Akademiuddannelsen i international transport og logistik
Akademiuddannelsen i kommunikation og formidling
Akademiuddannelsen i retail
Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Inden for det merkantile fagområde kan du tage akademifag svarende til 40 ECTS-point og blive merkonom.

Fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg

Akademiuddannelsen i automation og drift
Akademiuddannelsen i el-installation
Akademiuddannelsen i informationsteknologi
Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion
Akademiuddannelsen i miljøteknologi
Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Fagområdet for ledelse

Akademiuddannelsen i HR
Akademiuddannelsen i ledelse