E-handel

Tag 'e-handel' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

’E-handel’ giver dig solide kompetencer til at analysere, udvikle og udarbejde løsningsforslag til e-handelskoncepter og webshops.

Du lærer at udvikle forslag til konkrete e-handelsløsninger, at analysere trends og tendenser og at vurdere, hvilken teknisk løsning der bedst matcher virksomhedens behov. Du får konkrete værktøjer, så du kan agere som projektleder i samarbejde med både partnere, kunder og brugere.

Det lærer du om

 • E-handelsbegrebet
 • E-handelsstrategier – nationalt og internationalt
 • Udvikling af e-handelskoncepter og -løsninger
 • Online forretningsmodeller
 • Webshoppens rolle og sortiment
 • Lager og logistik i forbindelse med e-handel
 • Markedsudvikling og trends inden for e-handel
 • Relevant jura, herunder handelsbetingelser og håndtering af persondata
 • Systemer og teknologi i teori og praksis, herunder samspillet mellem front-end og back-end, ERP, CMS, betalingsmoduler og -platforme
 • Strategier for salg og mersalg i relation til brugeradfærd og konverteringsoptimering

Det kan du, når du er færdig

’E-handel’, er for dig, der ønsker værktøjer til at:

 • analysere trends og tendenser inden for national og international e‐handel
 • vurdere og udvælge den mest optimale e-handelsløsning til virksomhedens behov
 • udarbejde og implementere virksomhedens e-handelsstrategi i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi og mål
 • håndtere virksomhedens e-handelsstrategier – selvstændigt og i tværgående teams
 • sammenkoble e-handel og markedsføring
 • forstå juraen i forbindelse med e-handel

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'e-handel' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i salg og markedsføring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Der er intern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalaen. ’E-handel’ giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt