Digital projektledelse

Udviklet i samarbejde med HK Stat Østjylland

Ledelse af digitaliseringsprojekter adskiller sig på en lang række områder fra ledelse af andre projekter, bl.a. fordi de ofte er meget dynamiske og fleksibel.

Gå direkte til tilmelding

Med faget digital projektledelse bliver du mere bevidst om disse udfordringer, og du får metoder og teknikker til at styre, facilitere og drive en agil arbejdsproces.

Du får forståelse for de vigtigste faser i et projekt: opstart, planlægning, styring, gennemførelse og evaluering. Du bliver fortrolig med, hvorfor og hvordan du kan bruge værktøjer til at arbejde med digitalisering. Du får også en teammodel, som kan bruges i alle faser til at få en projektgruppe til at arbejde bedre. Du bliver bevidst om egne styrker og udviklingsområder som projektdeltager.

Du bliver en digital Change Maker!

Fagets indhold 

 • Værktøjer til at lede og styre projekter fra start til slut
 • Projektmodeller, herunder agile (adræt/fleksible) projektformer
 • Projektetablering og -mål
 • Håndtering af gruppedynamik og gruppeprocesser
 • Værktøjer til at designe processer og forløb - flowforståelse
 • Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • Planlægning, prioritering og proces
 • Projektet som forandringsproces
 • Konflikthåndtering og intervention i forbindelse med digital projektledelse
 • Praktisk træning i digital projektledelse
 • Vi arbejder med dit eget digitale projekt som case

Underviserne

Undervisningen varetages af vores erfarne chefkonsulter/undervisere. Vi har stor praktisk erfaring både med projektledelse og uddannelse af projektdeltagere på alle niveauer. Underviserens rolle at skabe et læringsrum, hvor deltagerne får de bedste muligheder for at bruge teorien, modellerne og værktøjerne i praksis.

Eksamen og ECTS

Digital projektledelse er baseret på akademifaget projektledelse og du går til eksamen i faget projektledelse.

Faget afsluttes med en eksamen, der tager udgangspunkt i en problemstilling fra din hverdag. Der udarbejdes en 2-siders case, der danner ramme for en mundtlig eksamen på 30 min.

Projektledelse giver 10 ECTS-point 

Praktiske oplysninger

Dette undervisningsforløb er målrettet medarbejdere på statslige arbejdsplader og undervisningens indhold er udviklet mellem Erhvervsakademi Aarhus, medarbejderrepræsentanter og HK Stat.

Holdet er dog åbent for alle der vil have projektledelse med et digitalt twist.

Pris 

Samlet pris for undervisning, eksamen- og opgavevejledning er 3.400 kr. pr. deltager med min. 15 deltagere pr. hold. Undervisningsmateriale er 570 kr. pr. deltager og kursusforplejning pr. dag pr. deltager er 200 kr.

Pris i alt er 5.570 kr. pr. person (husk at søge HK stat kompetencefond for refusion).

Varighed

Der er i alt 8 undervisningsdage, kl. 9.00-16.00 og en dag med eksamen.

Datoer: 30/8 + 13/9 + 27/9 + 11/10 + 25/10 + 8/11 + 22/11 + 6/12 og eksamen den 17-18/12 2018

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

Faget 'projektledelse` er et fag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej