Projektledelse

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

3. september 2024

Pris fra

6.500 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Innovation Produkt Og Produktion 053

Skab et stærkt fundament til at lede eller indgå i succesfulde projekter i din organisation. Opnå grundlæggende viden og kompetencer i projektledelse og projektstyring i løbet af 7 kursusdage.

Kompetent projektarbejde er yderst relevant for at skabe succes og opnå synlige resultater i organisationer med mange interessenter og komplekse udfordringer.

Med projektledelse skaber du gode rammer for dig selv og projektteamet til at lede eller indgå i projekter, der giver mening og skaber effekt og fremdrift i afdelingen eller organisationen.

Efter 7 kursusdage kan du:

 • lede og styre små og mellemstore projekter
 • organisere et projekt hensigtsmæssigt
 • facilitere diverse processer undervejs i projektet
 • skabe gode rammer og råderum - både på proces- og produktniveau
 • analysere hverdagens udfordringer i projekter - også ledelsesmæssige
 • håndtere kompleksitet i projekter – herunder anvende agile projektmetoder
 • evaluere projektforløbet og sikre at projektet bliver overdraget til de relevante drifts- og vedligeholdelsespersoner

Du kan tage projektledelse som et enkeltstående kursus eller som del af en hel efteruddannelse på niveau med en HD-uddannelse.

Bliv projektleder med gennemslagskraft

Med projektledelse styrker du din viden og kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte projekter. Projektledelse er relevant for både nuværende og kommende projektledere.

Men projektledelse er ikke kun for projektledere.

Det er en essentiel kompetence at besidde for en lang række personer og jobfunktioner. Det er relevant for dig der fx er projektkoordinator, teamleder, faglig leder, dig der arbejder med forandringer, og dig der arbejder projektorienteret. Det er også underordnet om du er leder eller har personaleansvar.

Projektledelse er det der skaber grundlaget for at opgaver eller projekter bliver drevet eller udført succesfuldt. Med viden om projektledelse opnår du gode forudsætninger og forhåndsviden til at indgå i eller lede og styre projekter – eller anvende til at projektstyre egne opgaver eller opgaver du skal drive eller koordinere med andre.

Statsgodkendt og kompetencegivende uddannelse

✔ Du deltager på et akkrediteret uddannelsesforløb på Danmarks 2. største Erhvervsakademi.

✔ Du afslutter kurset med en eksamen, og modtager et uddannelsesbevis og 10 ECTS-point.

✔ Kurset kan efterfølgende indgå som en del af en hel kompetencegivende efteruddannelse på HD-niveau.

Gå til tilmelding

7 dage med viden om fx agile projektformer, projektetablering, planlægning og prioritering

Undervisningen tager udgangspunkt i nyeste viden gennem oplæg koblet med dine egne erfaringer fra arbejdet. Derfor er det vigtigt, at du selv bidrager og er aktiv. 

Din læring sker ved at foretage analyser og vurdere praksisnære problemstillinger inden for projektledelse - både individuelt og i netværksgrupper i undervisningen.

Med kurset i projektledelse får du konkrete værktøjer og grundlæggende viden, du kan anvende direkte i dit arbejde.

Du får blandt andet viden om:

 • metoder til at lede og styre projekter fra start til slut
 • projektmodeller    
 • agile projektformer
 • projektetablering og -mål
 • projektorganisation
 • projektteamet
 • rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
 • planlægning, prioritering og proces
 • projektet som forandringsproces

Suppler med PRINCE2® Foundation

Som et brugbart supplement til projektledelse kan du tage kurset 'PRINCE2® Foundation'.

Her lærer du om projektstyringsmetoden PRINCE2® og får mulighed for at bestå den anerkendte PRINCE2® Foundation-eksamen og blive certificeret i projektledelse.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel statsgodkendt uddannelse

Du kan tage projektledelse som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som fag på en hel akademiuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Projektledelse' giver 10 ECTS-point.

Lederudviklingssamtale På Erhvervsakademi Aarhus 038

Få en times gratis karrieresparring

...og find det efteruddannelses- eller kursusforløb, som passer til dig.

Book din samtale her

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 3. september 2024

Tidspunkt: 13 tirsdage med undervisning kl. 17.30-21.00

Pris: 6.500 kr.

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven
Akademiniveau

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 5. september 2024

Tidspunkt: 7 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 9.510 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven
Akademiniveau

Projektledelse (grundlæggende)

Startdato: 23. oktober 2024

Tidspunkt: 7 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 9.510 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven