Teamledelse

Tag 'teamledelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

At styrke teamsamarbejdet, motivere og få teamet til at yde det optimale, kræver indsigt og energi til at ville. Det stiller særlige krav til dig som leder eller deltager i team

Med faget 'teamledelse' får du et teoretisk grundlag for at arbejde som teamleder og skabe de optimale rammer for effektive teams.

Få kompetencerne til udvikling og ledelse af teams

På faget 'teamledelse' lærer du at understøtte, opbygge og udvikle dit team ud fra teorier om teamledelse.

Derudover får du konkrete praksisnære værktøjer til at tydeliggøre rammer og lede processer, der sætter fokus på et godt teamsamarbejde, effektivitet og high performance.

Målgruppe

Teamledelse er for dig, som ønsker at styrke din rolle som teamleder. Du indgår og arbejder med teams som:

 • Leder med medarbejdere, der er etableret i faglige teams
 • Teamleder i henholdsvis offentlige og private organisationer
 • Projektleder, der ønsker at have viden om teamteorier og processer
 • Leder med nationale og globale teams

Det lærer du om

 • Definition af team og grupper
 • Teorier, Tuckmans faser, High performance teams, 6 x R
 • Motivation og magt
 • Selvorganisering
 • Meningsskabelse og kommunikation
 • Konfliktopløsning
 • Globale og virtuelle teams
 • Proactive Reviews
 • Mødeformer incl. kreativitet

Det kan du, når du er færdig

Når du har gennemført faget, kan du analysere og vurdere teorier om teamledelse og anvende teorierne reflekteret i din hverdag og videreudvikle din praksis.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen sker i aktiv samspil mellem indlæg, refleksion, eksperimenterende og stiller skarpt på din daglige praksis som teamleder og de kvalifikationer, som det kræver at lede velfungerende teams. Du studerer altså aktivt med dine egne aktuelle praksiscases. 

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Teamledelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter 'teamledelse' med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en synopsis. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. 'Teamledelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Teamledelse

Startdato: 07-05-2024

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)