Det personlige lederskab og forandring

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Faget ’det personlige lederskab og forandring’ er et forløb over ca. tre måneder, der svarer til 10 ECTS-point.

Formål med fagmodulet er, at du arbejder med at udvikle din egen ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til din egen organisations behov og opgaveløsning.

Dit udbytte og de kompetencemål, der er knyttet til faget

Det er målet, at du som leder skal kunne:

 • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
 • Udvikle din egen kommunikative og refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
 • Identificere dine egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af dit personlige og faglige lederskab

Centrale emner

 • Paradokser i lederskabet og lederens handlemuligheder
 • Videnskabsteori, filosofi og etik
 • Det ledelsesmæssige aspekt af kommunikation
 • Klassiske kommunikationsmodeller
 • Spørgsmålstyper, kontekst og metakommunikation
 • Personlig udvikling – dine ledelsesmæssige styrker og svagheder
 • Følelsesmæssig intelligens i lederskabet
 • Egen læring

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får præsenteret forskellige modeller, metoder og teorier, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer. I dit eksamensopgave kommer du til at arbejde med egne udfordringer.

I forbindelse med faget bliver du tilbudt en Garuda kompetenceprofil som et udvekslingsredskab. (For virksomhedsspecifikke hold kan det være tale om andre profiler).

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en otte siders refleksionsopgave.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "det personlige lederskab" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Det personlige lederskab og forandring

Startdato: 17-08-2021

Opstartsgaranti

Pris: 14.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)