Det personlige lederskab og forandring

Et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i ledelse

Faget ’det personlige lederskab og forandring’ er et forløb over ca. tre måneder, der svarer til 10 ECTS-point.

Formål med fagmodulet er, at du arbejder med at udvikle din egen ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til din egen organisations behov og opgaveløsning.

Dit udbytte og de kompetencemål, der er knyttet til faget

Det er målet, at du som leder skal kunne:

 • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
 • Udvikle din egen kommunikative og refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
 • Identificere dine egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af dit personlige og faglige lederskab

Helt genåbnet! Efteruddannelse/kurser er med fysisk fremmøde

Vi har fuldt genåbnet efter ferien for undervisning på kurser og efteruddannelse med fysisk fremmøde. Du kan trygt tilmelde dig. Vi overholder myndighedernes anbefalinger hele vejen igennem.

Centrale emner

 • Paradokser i lederskabet og lederens handlemuligheder
 • Videnskabsteori, filosofi og etik
 • Det ledelsesmæssige aspekt af kommunikation
 • Klassiske kommunikationsmodeller
 • Spørgsmålstyper, kontekst og metakommunikation
 • Personlig udvikling – dine ledelsesmæssige styrker og svagheder
 • Følelsesmæssig intelligens i lederskabet
 • Egen læring

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får præsenteret forskellige modeller, metoder og teorier, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer. I dit eksamensopgave kommer du til at arbejde med egne udfordringer.

I forbindelse med faget bliver du tilbudt en Garuda kompetenceprofil som et udvekslingsredskab. (For virksomhedsspecifikke hold kan det være tale om andre profiler).

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en otte siders refleksionsopgave.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Det personlige lederskab' er et fag på diplomuddannelsen i ledelse. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Det personlige lederskab og forandring

Startdato: 18-08-2020

Opstartsgaranti

Pris: 14.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Det personlige lederskab og forandring

Startdato: 20-01-2021

Opstartsgaranti

Pris: 14.900 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)