Det personlige lederskab og forandring

Tag 'det personlige lederskab og forandring' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Formålet er, at du udvikler din egen ledelsesidentitet og praktiserer personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til din egen organisations behov og opgaveløsning.

Faget ’det personlige lederskab og forandring’ er et forløb over ca. tre måneder.

Udvikling af dit lederskab, din kommunikation og refleksion

Det er målet, at du som leder skal kunne:

  • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
  • Udvikle din egen kommunikative og refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
  • Identificere dine egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af dit personlige og faglige lederskab

Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at uddannelsen har udviklet mig personligt, fordi jeg på faget 'det personlige lederskab og forandring' blev tvunget til at forholde mig til mig selv, og herved lærte mig selv bedre at kende i ledelses- og arbejdssituationer.

Birgitha Mühlensteth, HR-chef, 5R Marketing, Aarhus

Centrale emner

  • Paradokser i lederskabet og lederens handlemuligheder
  • Videnskabsteori, filosofi og etik
  • Personlig udvikling – dine ledelsesmæssige styrker og svagheder
  • Følelsesmæssig intelligens i lederskabet
  • Det ledelsesmæssige aspekt af kommunikation
  • Klassiske og nyere kommunikationsmodeller
  • Din læring, herunder ledelsesidentitet og værdier

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får præsenteret forskellige modeller, metoder og teorier, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde.

Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer. I dit eksamensopgave kommer du til at arbejde med egne udfordringer.

I forbindelse med faget bliver du tilbudt en Garuda kompetenceprofil som et udvekslingsredskab. (For virksomhedsspecifikke hold kan det være tale om andre profiler).

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'det personlige lederskab' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en otte siders refleksionsopgave. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. ’Det personlige lederskab og forandring’ giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Det personlige lederskab og forandring

Startdato: 22-08-2023

Pris: 15.050 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)