Det personlige lederskab og forandring: Få en klar identitet som leder

Vær klog og stærk indadtil, så du kan lede klogt og stærkt udadtil. Med faget ‘det personlige lederskab og forandring’ bliver du klogere på din egen karakter og værdi - og dine principper, evner og behov som leder.

Hvad er din identitet som leder? Er den klar for andre? Og handler du efter den, når tingene spidser til?

Du og dit personlige lederskab er den centrale akse i dette kursus, hvor du:

  • udvikler dig personligt som leder, får en (mere) krystalklar ledelsesidentitet og reflekterer systematisk over din ledelse i praksis
  • arbejder med at håndtere komplekse problemer og forandringer ud fra dine egne værdier og etik i dit personlige lederskab
  • identificerer dine egne læringsbehov og får lagt en plan for at styrke dit lederskab endnu mere

Få en Garuda Kompetenceprofil 

Som et effektivt udgangspunkt for din personlige lederudvikling i de 3 måneder, kurset forløber over, tilbyder vi dig den anerkendte Garuda Kompetenceprofil - en af markedets grundigste kompetenceanalyser.

Med den i hånden kan du og dine medkursister have åbne og ligeværdige dialoger i et fortroligt læringsrum - og I kan sparre med hinanden gennem hele forløbet.

Etik og paradokser i ledelse og lederskab

Herunder kan du se et udpluk af de emner, du kommer igennem på faget:

  • Paradokser i lederskabet - og dine handlemuligheder deri
  • Etik og ledelsesfilosofi, der ræsonnerer i dit indre og giver dig en klar identitet
  • Følelsesmæssig intelligens - Fokus på EQ i stedet for IQ
  • Personlig udvikling ud fra dine styrker og potentialer
  • Ledelseskommunikation og modeller, du kan følge

Jeg vil faktisk gå så langt som til at sige, at uddannelsen har udviklet mig personligt, fordi jeg på faget 'det personlige lederskab og forandring' blev tvunget til at forholde mig til mig selv, og herved lærte mig selv bedre at kende i ledelses- og arbejdssituationer.

Birgitha Mühlensteth, HR-chef, 5R Marketing, Aarhus

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'det personlige lederskab' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en otte siders refleksionsopgave.

Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

’Det personlige lederskab og forandring’ giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Det personlige lederskab og forandring

Startdato: 17-01-2024

Pris: 15.050 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Det personlige lederskab og forandring

Startdato: 20-08-2024

Pris: 15.050 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)