Organisationspsykologi og ledelse

Tag 'organisationspsykologi og ledelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med 'Organisationspsykologi og ledelse' får du viden om organisationspsykologi ud fra forskellige vinkler, roller og selvindsigt. Forløbet henvender sig til dig, der er leder, arbejder i en HR-funktion eller er optaget af organisationspsykologi.

Styrk dine organisationspsykologiske kompetencer

På kurset udfordres du på, hvordan du kan være og agere i spændingsfeltet mellem målstyring, følelser og relationelle dynamikker. Faget tager afsæt i egen kontekst på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Forløbet varer over ca. tre måneder og er for dig, der gerne vil udvikle dit lederskab, egen ledelsespraksis og din egen organisation ved inddragelse af psykologiske perspektiver og begreber.

Det lærer du om

  • Introduktion til organisationspsykologifeltet og forskellige psykologiske perspektiver i organisationen, i gruppen og for det enkelte individ
  • Organisationsstrukturer og organisationspsykologiske udfordringer
  • Kulturbegrebet og kulturens betydning for organisationsdynamikken
  • Gruppen og gruppedynamikker herunder udvikling og ledelsesudfordringer
  • Det enkelte individ, vores identitet og den postmoderne samfund 

Det kan du, når du er færdig

Med 'Organisationspsykologi & ledelse' får du:

  • Indblik og forståelse for teorier og begreber indenfor organisationspsykologi
  • Styrket dine kompetencer til at analyse og arbejde med organisationspsykologiske udviklingsprocesser
  • Evnen til at vurdere, hvor feltet for muligheder og begrænsninger i eget ledelsesfelt ligger i et organisationspsykologisk perspektiv
  • Konkrete tiltag og perspektiver, du kan tage i anvendelse i din egen praksis.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Organisationspsykologi & ledelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Faget kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med at skrive en kortere skriftlig opgave og en mundtlig eksamen, der har afsæt i din opgave. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Organisationspsykologi & ledelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Organisationspsykologi og ledelse

Startdato: 11-10-2023

Opstartsgaranti

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Organisationspsykologi og ledelse

Startdato: 07-03-2024

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)