Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i ledelse

Faget ’ledelse af medarbejdere og faglig udvikling’ er et forløb over ca. tre måneder, der svarer til 10 ECTS-point.

Formål med fagmodulet er at du kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov.

Dit udbytte og de kompetencemål, der er knyttet til faget

Det er målet, at du som leder skal kunne:

  • Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov.
  • Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen

Centrale emner

  • Professionelle samtaler f.eks. ved rekruttering og MUS
  • Motivation
  • Klassiske og nyere ledelsesteorier
  • Gruppe og teamudvikling
  • Magt og konflikter
  • Forskellige perspektiver på kompetenceudvikling
  • Læring på individ- og organisationsniveau
  • Læring ”on/off the job”

Sådan foregår undervisningen

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får præsenteret forskellige modeller, metoder og teorier, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse af dine egne erfaringer. I dit eksamensopgave kommer du til at arbejde med egne udfordringer.

I forbindelse med studiet bliver du tilbudt en Estimates 360-profil.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en fem siders opgave.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling' er et fag på diplomuddannelsen i ledelse. Du kan også vælge at tage faget som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Startdato: 17-11-2020

Opstartsgaranti

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Startdato: 20-04-2021

Opstartsgaranti

Pris: 13.200 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)