Ledelse og filosofi

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Mange ledere oplever i stigende grad, at fortidens løsninger ikke giver svarene på fremtidens udfordringer. Det skaber muligheder for frugtbare koblinger mellem ledelse og filosofi.

Med ’ledelse og filosofi’ får du viden om, hvad filosofi er, og hvordan filosofi kan bruges til analyse af og refleksion over ledelsesmæssige problemstillinger og muligheder. Teori og praksis forbindes yderligere via arbejde med filosofiske processer og værktøjer, der kan anvendes i forbindelse med eget lederskab og i egen organisation.

Indhold

På ’ledelse og filosofi’ kommer du til at arbejde med:

 • Hvad er filosofi?
 • Sammenhænge mellem filosofi og ledelse
 • Personlige og organisatoriske værdier
 • Etik og etiske dilemmaer
 • Sammenhænge mellem ledelse, magt og legitimitet
 • Filosofi og innovation
 • Filosofi som ledelsespraksis og organisationsudvikling

Dit udbytte

Når du har gennemført valgmodulet, kan du tematisere, perspektivere og udvikle egen ledelsespraksis og organisatoriske løsninger ved hjælp af filosofisk viden og proces.

Temaer

Samlende temaer og refleksionspunkter vil være:

 • Det filosofiske verdensbillede (Hvor går min verdens grænser?)
 • Filosofisk videnforståelse (Hvad er viden og ikke-viden for mig?)
 • Etik og værdier (Hvilke etiske principper er primære for mig, og hvilke etiske dilemmaer stilles jeg over for?)
 • Den filosofiske leder (Hvem er jeg som leder i et filosofisk perspektiv?)
 • Filosofisk proces (Hvordan kan jeg alene og sammen med andre anvende filosofiske værktøjer og processer)
 • Filosofi og innovation (Hvordan kan filosofi inddrages i arbejde med innovation?)
 • Nedslag blandt filosofihistoriens klassikere (Hvordan kan vi fx med Kierkegaard, Nietzsche eller Wittgenstein forstå situationen anderledes?)

Sådan er undervisningen

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring, dvs. at din læring sker i et samspil, hvor du får ny viden, fx gennem indlæg og ved at tage stilling, eksperimentere, erfare og reflektere. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du også selv er aktiv og bidrager med dine egne cases. Hermed får du mulighed for at afprøve forskellige filosofiske værktøjer og processer.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med at skrive en synopsis (kort skriftlig fremstilling) og en mundtlig eksamen, der har afsæt i synopsen. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Ledelse og filosofi" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ledelse og filosofi

Startdato: 02-02-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)