Ledelse og filosofi

Tag 'ledelse og filosofi' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Som leder kan du drage nytte af at anvende filosofi til at tænke ”længere” eller dybere” i din hverdag. Du kan ikke løse et problem med den tænkning, der skabte problemet.

Lær at anvende filosofiske værktøjer i dit lederskab

Med ’ledelse og filosofi’ får du viden om, hvad filosofi er, og hvordan filosofiske værktøjer og processer kan bruges til at reflektere over dit lederskab i hverdagen. Filosofi kan derved kaste nyt lys på hverdagens problemer.

Det lærer du om

På ’ledelse og filosofi’ kommer du til at arbejde med:

  • Hvad er filosofi?
  • Hvordan kan jeg anvende filosofi i min hverdag?
  • Hvordan kan filosofi udfordre min og andres måde at tænke på?
  • Hvordan kan filosofi føre til nye handlinger og løsninger?

Temaer

Samlende temaer og refleksionspunkter vil være:

  • Den filosofiske leder - hvem er jeg som leder i et filosofisk perspektiv?
  • Det filosofiske verdensbillede - hvor går min verdens grænser?
  • Etik og værdier - hvilke etiske principper er grundlæggende for mig?
  • Filosofisk proces - hvordan kan jeg anvende filosofiske værktøjer og processer?
  • Filosofi og kreativitet - hvordan kan filosofi inddrages i arbejde med at finde nye løsninger?
  • Inspiration fra filosofihistoriens klassikere - hvordan kan vi fx ud fra Kierkegaard, Nietzsche eller Wittgenstein forstå situationen anderledes?

Det kan du, når du er færdig

Når du har gennemført 'ledelse og filosofi', kan du specifikt anvende filosofiske viden og filosofiske processer i din ledelsespraksis fra nogle af historiens mest kendte filosoffer.

Sådan er undervisningen

Undervisningen er baseret korte oplæg, hvorefter der arbejdes gruppebaseret med refleksion over og afprøvning af den filosofiske viden og de filosofiske værktøjer. Undervisningen tager her udgangspunkt i, at du selv er aktiv og bidrager med egne erfaringer.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'ledelse og filosofi' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med at skrive en synopsis (kort skriftlig fremstilling) og en mundtlig eksamen, der har afsæt i synopsen. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ledelse og filosofi

Startdato: 09-10-2023

Opstartsgaranti

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)