Ledelse og filosofi

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Næste start

2. oktober 2024

Pris fra

8.620 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 351

Lær at anvende filosofiske værktøjer i dit lederskab med dette 4 dages kursus.

Som leder kan du drage nytte af at anvende filosofi til at tænke ”længere” eller dybere” i din hverdag.

Du kan ikke løse et problem med den tænkning, der skabte problemet.

Med kurset ledelse og filosofi får du viden om hvad filosofi er, samt hvordan du specifikt kan anvende filosofisk viden, værktøjer og processer i din ledelsespraksis fra nogle af historiens mest kendte filosoffer til at reflektere over dit lederskab i hverdagen.

Filosofi kan derved kaste nyt lys på hverdagens problemer.

4 kursusdage med viden, værktøjer og filosofisk refleksion

Undervisningen er baseret på korte oplæg, hvorefter der arbejdes gruppebaseret med refleksion over og afprøvning af den filosofiske viden og de filosofiske værktøjer.

Undervisningen tager her udgangspunkt i, at du selv er aktiv og bidrager med egne erfaringer.

Med kurset får du viden om:

  • hvad filosofi er
  • hvordan du kan anvende filosofi i din hverdag
  • hvordan filosofi kan udfordre din og andres måde at tænke på
  • hvordan filosofi kan bidrage til nye handlinger og løsninger

Vi arbejder med følgende temaer og refleksionspunkter:

  • den filosofiske leder - hvem er jeg som leder i et filosofisk perspektiv?
  • det filosofiske verdensbillede - hvor går min verdens grænser?
  • etik og værdier - hvilke etiske principper er grundlæggende for mig?
  • filosofisk proces - hvordan kan jeg anvende filosofiske værktøjer og processer?
  • filosofi og kreativitet - hvordan kan filosofi inddrages i arbejde med at finde nye løsninger?
  • inspiration fra filosofihistoriens klassikere - hvordan kan vi fx ud fra Kierkegaard, Nietzsche eller Wittgenstein forstå situationen anderledes?

Statsgodkendt og kompetencegivende uddannelse

✔ Du deltager på et akkrediteret uddannelsesforløb på Danmarks 2. største Erhvervsakademi.

✔ Du afslutter kurset med en eksamen, og modtager et uddannelsesbevis og 5 ECTS-point.

✔ Kurset kan efterfølgende indgå som en del af en hel kompetencegivende efteruddannelse på HD-niveau.

Gå til tilmelding

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'ledelse og filosofi' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med at skrive en synopsis og en mundtlig eksamen, der har afsæt i synopsen. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

Kurset giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Ledelse og filosofi

Startdato: 2. oktober 2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven