Tværgående ledelse

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 472

Som fx leder eller projektleder er det afgørende at opretholde et tæt samarbejde og relationer på tværs af afdelinger og fagligheder. Opbyg værdiskabende samarbejder og øg virksomhedens konkurrenceevne.

Samarbejde på tværs af organisationer kan være en udfordringer i forhold til fx opbygning og deling af viden. 

Men hvordan styrker og skaber man grobund for værdiskabende samarbejde internt i organisationen og i samarbejdet med eksterne partnere? 

Det er lige præcis det vi sætter fokus på i løbet af kursets 4 undervisninger.

Lær hvordan du leder tværgående samarbejder, så de skaber værdi for kunder og markeder, og samtidig udfordrer nuværende strukturer, kulturer og processer.

Du lærer også hvordan du arbejder med uforudsigelige mål, og du opnår afklaring om potentielle muligheder og værdiskabelse, det tværgående samarbejde kan skabe for dig og din organisation.

4 kursusdage med viden og sparring til at lede stærke tværfaglige samarbejder

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. 

Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse dine egne erfaringer og arbejde med aktuelle konkrete cases og individuelle opgaver. Du kommer til at tage aktivt del i undervisningen med diskussioner, eksperimenter og bevidst refleksion.

Det lærer du om

  • tværgående ledelse - generelt og i egen organisation
  • værdiskabende samarbejde i et strategisk perspektiv. F.eks. indenfor bæredygtighed, digital transformation, globalisering og lign.
  • forskellige former for samarbejde
  • hvad et tværfaglige samarbejde indebærer
  • hvilke kontekster kalder på hvilke former for samarbejder
  • identifikation og skabelse af værdiskabende samarbejdsrelationer – udforskning af interessenter
  • ledelse, læring og samarbejde i praksisfællesskaber med henblik på værdiskabelse
  • værktøjer og metoder til at understøtte tværgående ledelse, herunder facilitering af læring, processer, møder m.m.

Det kan du, når du er færdig

Du får en større forståelse for værdien af samarbejde på tværs og får skærpet din evne til at identificere og lede de muligheder det åbner for.

Desuden vil du - såvel i teori som i praksis - arbejde med at omsætte konkrete initiativer i egen organisation.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Tværgående ledelse' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter 'tværgående ledelse’ med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en skriftlig opgave. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

'Tværgående ledelse’ giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt