Ledelse af digital transformation

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Faget er målrettet ledere, der har digitalisering som en ledelsesmæssig opgave. Det er også højrelevant for økonomiansvarlige eller andre ledere, der har digitalisering som en del af ledelsesopgaven.

Fagets indhold

På 'ledelse af digital transformation' kommer du til at arbejde med:

  • Viden om digitalisering og digital omstilling i et samfundsmæssigt, organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv, fx hvilke forandringer er der i markedet, produkter og services og hos medarbejderne som følge af digitalisering
  • Analyse og identificering af relevante løsningsmodeller til implementering af digitale processer, forskellige generationer af it og digital modenhed
  • Digitale processer i relation til din egen ledelsesmæssige praksis, løsningsmodeller til implementering af digitale processer, fx hvordan du arbejder med it-forståelse og værdiskabelse med it og digitale teknologier og samarbejdet med og om it-funktionen
  • At facilitere og lede implementering af de digitale processer, fx hvordan kan du arbejde med kompetenceudvikling og organisationens digitale mindset, og hvordan du kan inddrage og opkvalificere medarbejderne
  • At udarbejde et digitalt årshjul med digitalt eftersyn

Fagets centrale temaer er opdelt i to områder:

Organisatorisk perspektiv

Det vidensmæssige om valg, analyse og udvælgelse af digitale processer på det tekniske niveau, fx:

  • Digitalisering og digital omstilling, herunder disruption, Big data, AI m.fl.
  • Organisationsstrukturens betydning
  • Strategiudvikling i forbindelse med digital ledelse

Facilitering og ledelse

Hvordan kan I arbejde med de menneskelige processer i digitaliseringen? Fx

  • Kompetencer til at implementere og lede digitale processer
  • Facilitering af processer i egen organisation

Dit udbytte

Du arbejder med introduktion til og facilitering af digitale processer, som kan effektivisere og styrke din organisation.

Du får viden til at kunne identificere, implementere og udvikle de rette digitale løsninger og processer for din egen organisation.

Sådan arbejder vi

Valgmodulet udbydes som et Blended Learning forløb med tre undervisningsdage og selvstændigt arbejde i forhold til jeres egen kontekst.

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren og inddragelse af dine egne erfaringer, og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

Eksamen og ECTS

Valgfaget 'Ledelse af digital transformation' giver 5 ECTS-point. Du afleverer et kort eksamensopdrag med udgangspunkt i egen organisation, enten 2 sider/PowerPoint eller 5 min. video-/lydfil.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "ledelse af digital transformation" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt