Ledelse af digital transformation

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 382

Tag 'ledelse af digital transformation' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Vil du gerne arbejde med digitalisering eller digital omstilling i jeres virksomhed?

Vil du være med til at forme den digitale omstilling i din virksomhed? Er du nysgerrig på hvordan du kan understøtte den digitale omstilling i din organisation?

Eller har du bare lyst til at vide mere om hvad digitalisering er og hvordan det påvirker ledelsesopgaven? Så er faget Ledelse af digital transformation noget for dig!

Med kurset i 'ledelse af digital transformation' bliver du klædt på med viden og kompetencer til at facilitere og lede digitale processer.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Bliv i stand til at lede den digitale transformation og digitale processer

Kurset er målrettet ledere, der har digitalisering som en ledelsesmæssig opgave. Det er også højrelevant for økonomiansvarlige eller andre ledere, der har digitalisering som en del af ledelsesopgaven.

Du arbejder med introduktion til og facilitering af digitale processer, som kan effektivisere og styrke din organisation.

Du får derudover viden til at kunne identificere, implementere og udvikle de rette digitale løsninger og processer for din egen organisation.

Det lærer du om

På 'ledelse af digital transformation' arbejder vi indenfor tre felter: Det digitale, det organisatoriske og lederskabet, herunder

Hvad er digital transformation og hvilke muligheder og faldgruber åbner det for?

 • Vigtige begreber, forståelser og redskaber i den digitale opgave, herunder kunderejsen og værdiskabelse
 • Generationer af digitalisering – den digitalt modne organisation
 • Kortlægning af egen situation og strategiske mål

At lede digitalt i den digitalt modne organisation

 • Det immaterielle produkt, platformstyper og governance
 • Med begge hænder på rattet, drift og udvikling samtidig, hele tiden – hvordan det?
 • Det innovative samarbejde – relationer og netværk

Kommunikation og relationer i den digitale omstilling

 • Metoder til udvikling Ledelsesafklaring og kompetenceudvikling
 • Kommunikation, involvering og forankring i den kontinuerte udvikling
 • Dialog og rolleafklaring

Hvordan arbejder lederen for digital modenhed i organisationen

 • Intro til facilitering og inddragende processer
 • At rammesætte læring i fællesskaber
 • Evalueringsformer – videndeling, feedback og feed-forward
 • Min vision for fremtiden

Sådan arbejder vi

Kurset udbydes som et Blended Learning forløb med tre undervisningsdage og selvstændigt arbejde i forhold til jeres egen kontekst.

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren og inddragelse af dine egne erfaringer, og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'ledelse af digital transformation' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter faget ved at aflevere et kort eksamensopdrag med udgangspunkt i egen organisation, enten 2 sider/PowerPoint eller 5 min. video-/lydfil.

'Ledelse af digital transformation' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt