Ledelse af digital transformation

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Startdatoer

3. marts 2025

Pris fra

8.620 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 382

Vil du arbejde med digitalisering eller digital omstilling i jeres virksomhed? Bliv i stand til at lede den digitale transformation, digitale processer eller digitale løsninger i organisationen. 

Vil du være med til at forme den digitale omstilling i din virksomhed? 

Er du nysgerrig på hvordan du kan understøtte den digitale omstilling i din organisation? Eller vil du bare vide mere om hvad digitalisering er og hvordan det påvirker ledelsesopgaven? 

Så er dette 4 dages kursus noget for dig!

Kurset er målrettet ledere, der har digitalisering som en ledelsesmæssig opgave. Det er også højrelevant for økonomiansvarlige eller andre ledere, der har digitalisering som en del af ledelsesopgaven.

Med kurset i 'ledelse af digital transformation' bliver du klædt på med viden og kompetencer til at facilitere og lede digitale processer, der kan effektivisere og styrke din organisation. Du får også viden til at identificere, implementere og udvikle digitale løsninger og processer.

4 dages kursus med oplæg, dialog og sparring

På kurset arbejder vi indenfor tre felter:

Det digitale, det organisatoriske og lederskabet, herunder

Hvad er digital transformation og hvilke muligheder og faldgruber åbner det for?

 • Vigtige begreber, forståelser og redskaber i den digitale opgave, herunder kunderejsen og værdiskabelse
 • Generationer af digitalisering – den digitalt modne organisation
 • Kortlægning af egen situation og strategiske mål

At lede digitalt i den digitalt modne organisation

 • Det immaterielle produkt, platformstyper og governance
 • Med begge hænder på rattet, drift og udvikling samtidig, hele tiden – hvordan det?
 • Det innovative samarbejde – relationer og netværk

Kommunikation og relationer i den digitale omstilling

 • Metoder til udvikling Ledelsesafklaring og kompetenceudvikling
 • Kommunikation, involvering og forankring i den kontinuerte udvikling
 • Dialog og rolleafklaring

Hvordan arbejder lederen for digital modenhed i organisationen

 • Intro til facilitering og inddragende processer
 • At rammesætte læring i fællesskaber
 • Evalueringsformer – videndeling, feedback og feed-forward
 • Min vision for fremtiden

Statsgodkendt og kompetencegivende uddannelse

✔ Du deltager på et akkrediteret uddannelsesforløb på Danmarks 2. største Erhvervsakademi.

✔ Du afslutter kurset med en eksamen, og modtager et uddannelsesbevis og 5 ECTS-point.

✔ Kurset kan efterfølgende indgå som en del af en hel kompetencegivende efteruddannelse på HD-niveau.

Gå til tilmelding

Sådan foregår undervisningen

Kurset udbydes som et Blended Learning forløb med tre undervisningsdage og selvstændigt arbejde i forhold til jeres egen kontekst.

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren og inddragelse af dine egne erfaringer, og du kommer til at arbejde med egne udfordringer.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'ledelse af digital transformation' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter kurset med en eksamen i form af et kort eksamensoplæg med udgangspunkt i egen organisation, enten 2 sider/PowerPoint eller 5 min. video-/lydfil.

'Ledelse af digital transformation' giver 5 ECTS-point.

Andre relevante fag for dig

Se nogle udvalgte fag, du måske også kunne være interesseret i.

Digital projektledelse
Diplomniveau

Digital projektledelse

Bliv klogere på filosofien og principperne bag det at arbejde agilt og lær at arbejde med at igangsætte og drive en iterativ projektproces i praksis

Digital projektledelse
Projektledelse
Diplomniveau

Projektledelse

Få et teoretisk grundlag for at arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Projektledelse
Procesfacilitering
Akademiniveau

Procesfacilitering

Lær om en række teknikker og metoder til at facilitere effektive og meningsskabende processer i forbindelse med fx møder, forandringsprocesser og udviklingsforløb.

Procesfacilitering

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Ledelse af digital transformation

Startdato: 3. marts 2025

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.30

Pris: 8.620 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven