Strategisk ledelse

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Startdatoer

26. september 2024
12. marts 2025

Pris fra

8.620 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 477

Strategisk ledelse og handling forudsætter en dyb forståelse af organisationens overordnede strateger og visioner. Det sætter krav til din strategiske forståelse som leder.

Med kurset strategisk ledelse får du kompetencer til at forstå og oversætte organisationens overordnede strategier, få øje på dine strategiske handlemuligheder, og kan udøve strategisk ledelse i praksis.

Lær at analysere strategier, udarbejde visioner og målsætninger for organisationens udvikling, samt hvordan du ledelsesmæssigt oversætter og tilpasser disse strategier til din egen ledelse og opgaver. 

Få indblik i strategiske muligheder og problemstillinger, og lær hvordan du kan tilpasse og udvikle din egen ledelse i forhold til dem.

Vi ser både på indre og ydre forhold, og giver dig helt konkrete værktøjer til at udforme en ledelsesstrategi - og få strategien til at leve ude i organisationen.

Forudsætninger for at tage kurset

Du skal have en grundlæggende indsigt i organisationers struktur og funktion samt en interesse for strategiers betydning i alle hjørner af organisationen. 

Denne indsigt kan du eksempelvis have fået gennem deltagelse i 'organisation, udvikling og samskabelse', som er et obligatorisk modul på diplomuddannelsen i ledelse.

4 kursusdage med fokus på din strategiske udvikling og problemstillinger

Kurset tager afsæt i din situation og det strategiske arbejde i din organisation. Derfor er erfaringsudveksling i grupper om konkrete, strategiske problemstillinger en væsentlig del af undervisningen.

Vores uddannelsesforløb er baseret på, at du afprøver teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation. I løbet af kurset støttes du derfor i at identificere og udvælge konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag.

Det lærer du om

På kurset arbejder vi med følgende centrale temaer:

  • strategidefinitioner - forstå strategiske begreber og perspektiver
  • arbejde ledelsesmæssigt med at oversætte og tilpasse strategier til din hverdag
  • strategisk råderum og lederskab
  • erkende strategiske muligheder og problemstillinger
  • design og navigation af strategiprocesser - udvikle egen lokale ledelse i henhold til strategien
  • lederes fremme af strategiske intentioner
  • strategiske grundbegreber: Mission, vision, værdier og mål
  • strategi og digitalisering
  • strategisk analyse af eksterne og interne forhold
  • få de strategiske intentioner til i højere grad at "leve” i praksis i din organisation via organisatoriske læringsprocesser

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'strategisk ledelse' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter strategisk ledelse med en eksamen, hvor du får en karakter efter 7-trinskalaen.

Kurset giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Strategisk ledelse

Startdato: 26. september 2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 8.620 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven
Diplomniveau

Strategisk ledelse

Startdato: 12. marts 2025

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 8.620 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven