Strategisk ledelse

Tag 'strategisk ledelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Formålet med 'strategisk ledelse' er, at du forstår strategi, kan få øje på dine strategiske handlemuligheder og kan udøve strategisk ledelse i praksis.

Med afsæt i indre og ydre forhold får du helt konkrete værktøjer til at udforme en ledelsesstrategi - og få strategien til at leve i organisationen.

Opnå kompetencer til at forstå organisationens ledelsesstrategi

På 'strategisk ledelse' lærer du at analysere og forstå strategier og udarbejde visioner for organisationens udvikling. 

Med 'strategisk ledelse' bliver du i stand til at:

 • forstå organisationens overordnede strategier og arbejde ledelsesmæssigt med at oversætte og tilpasse disse strategier til din hverdag
 • erkende strategiske muligheder og problemstillinger og udvikle din lokale ledelse i forhold til dem
 • få de strategiske intentioner til i højere grad ”at leve” i praksis i din organisation.

Det lærer du om

På 'strategisk ledelse' kommer du til at fordybe dig i:

 • Strategi, samt strategiske begreber, skoler og perspektiver
 • Analyse af organisationers strategiske intention og retning
 • Design af strategiprocesser og navigering i disse
 • Hvordan du får strategien til ”at leve” i organisationen.

Vi arbejder med disse centrale temaer:

 • Strategidefinitioner og forskellige strategiske skoler
 • Strategisk råderum og lederskab
 • Design af og manøvrering i strategiprocesser – både planlagte og mere opdukkende
 • Lederes fremme af strategiske intentioner
 • Strategiske grundbegreber: Mission, vision, værdier og mål
 • Strategi og digitalisering
 • Strategisk analyse af eksterne og interne forhold
 • At få strategien til at leve i organisationen via organisatoriske læringsprocesser

Sådan arbejder vi

Faget tager afsæt i din situation og det strategiske arbejde i din organisation. Derfor er erfaringsudveksling i grupper om konkrete, strategiske problemstillinger en væsentlig del af undervisningen.

Vores uddannelsesforløb er baseret på, at du afprøver teorier, modeller og metoder i praksis i din egen organisation. På faget støttes du derfor i at identificere og udvælge konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Strategisk ledelse' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Forudsætninger

Du skal have en grundlæggende indsigt i organisationers struktur og funktion samt en interesse for strategiers betydning i alle hjørner af organisationen.

Denne indsigt kan du eksempelvis have fået gennem deltagelse i 'organisation, udvikling og samskabelse', som er et obligatorisk modul på diplomuddannelsen i ledelse.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'Strategisk ledelse' med en eksamen, hvor du får en karakter efter 7-trinskalaen.

Faget giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Strategisk ledelse

Startdato: 05-10-2023

Opstartsgaranti

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Strategisk ledelse

Startdato: 13-03-2024

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Strategisk ledelse

Startdato: 26-09-2024

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)