Coaching i ledelse og HR

Tag 'coaching i ledelse og HR' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Vil du udvide din egen ledelsesstil? Og vil du gerne inddrage coaching som en del af din egen ledelsesmæssig rolle og opgave i organisationen eller over for dine medarbejdere?

Så er 'coaching i ledelse og HR' lige noget for dig i dit arbejde som leder eller HR-aktør.

Bliv klædt på til coaching som en del af din ledelsesstil eller HR-rolle i en organisation

Med 'coaching i ledelse og HR' styrker du dine kompetencer og viden, når det gælder coaching. Her opnår du kompetencer, der gør dig i stand til at sætte rammen for og igangsætte coachingprocesser og coachingsamtaler.

Du bliver endvidere kvalificeret til at bruge coaching i ledelses- og HR-arbejdet i din organisation.

'Coaching i ledelse og HR' er et forløb over ca. to måneder for ledere og HR-aktører, der har som perspektiv at arbejde med coaching i en organisatorisk kontekst.

Det lærer du om

  • Introduktion til coaching og coaching i organisationer
  • Systemisk teori, systemisk coaching, spørgeteknikker
  • Forskellige tilgange til coaching
  • Rollen som coach i ledelse og HR
  • Teamcoaching og gruppesamtaler
  • Træning i netværksgrupper
  • Transformation til praksis, fra tilgang til værktøj.

Det kan du, når du er færdig

Med 'Coaching i ledelse og HR' får du:

  • et godt grundlag for selv at kunne praktisere coaching og for - i lyset af din egen rolle inden for ledelse og/eller HR at kunne vurdere dine muligheder og begrænsninger som coach
  • værktøjer til at igangsætte initiativer, så coaching kan komme til at indgå i den overordnede ledelsespraksis.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'coaching i ledelse og HR' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Faget kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med at skrive en synopsis (kort skriftlig fremstilling) og en mundtlig eksamen. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Coaching i ledelse og HR' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Coaching i ledelse og HR

Startdato: 20-03-2024

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)