Viden– og innovationsledelse

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 1487

En stærk leder skal være i stand til at facilitere og fremme innovation i virksomheden, så nye produkter, services og metoder kan se dagens lys.

Virksomhedens konkurrenceevne bliver styrket af, at ledelsen skaber gode vilkår for innovation og vidensdannelse.

Men hvordan får du som leder det optimale ud af virksomhedens potentiale? 

Og hvordan leder du innovative teams, så de bidrager positivt til virksomhedens bundlinje?

Med kurset lærer du at lede virksomhedens vidensdannelse, innovative processer og teams. Du får konkrete konkrete værktøjer og viden, der gør at du kan koble teori med erfaringer fra din egen hverdag og praksis.

Bliv skarp på hvordan du aktivt kan inddrage og anvende vidensdannelse og innovative processer i virksomhedens strategiske arbejde.

Du får indblik i hvilke fordele virksomheden kan opnå ved at fremme og arbejde med innovation og vidensdeling på tværs af afdelinger og funktioner.

4 dages kursus med viden og værktøjer til at styrke innovation i virksomheden

Vi arbejder ud fra en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, og du får konkrete værktøjer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde.

Undervisningen foregår i et samspil mellem teoretiske oplæg fra underviseren, inddragelse dine egne erfaringer og arbejde med aktuelle konkrete cases. Du kommer til at tage aktivt del i undervisningen med diskussioner, eksperimenter og bevidst refleksion.

Det lærer du om

 • ”den nye økonomi”
 • videnledelse – herunder ledelse af videnmedarbejdere
 • udfordringer i forhold til videndeling
 • innovationsteorier og -begreber
 • kreativitet og kreativ adfærd
 • brugerdrevet innovation
 • innovationsskabelse

Centrale temaer

 • hvad er god innovationsledelse?
 • opsætning af rammer, som fordrer at vi skaber noget nyt sammen
 • sammensætning af innovative team
 • innovationsbegreber, - teorier, - klassifikationer og –modeller
 • innovationsfeltet i organisation og samfund
 • udvikling af innovationskompetencer
 • teknologier til innovationsskabelse
 • teori U
 • den legende organisation – herunder de tre organisatoriske lege-niveauer
 • leg, kreativitet og innovation
 • medarbejder- og ledelsesdreven innovation
 • lederens arbejde med fornyelse af innovativ kapacitet
 • modeller for videnskabelse
 • innovativ læring

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'viden– og innovationsledelse' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter kurset med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et eksamensoplæg. Eksamensoplægget kan både være visuelt, auditivt eller skriftligt. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

'Viden– og innovationsledelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt