Projektledelse

Tag 'projektledelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Vil du stå i spidsen for projekter, der skaber udvikling og værdi for organisationen og dens aktører, så vælg faget Projektledelse.

Projektarbejdsformen er i stigende grad relevant for at skabe succes og synlige resultater i organisationer med mange interessenter, mange undtagelser og komplekse udfordringer.

Som projektdeltager eller projektleder er det vigtigt at kunne forstå og navigere i de udfordringer, der følger af en stadig mere foranderlig virkelighed.

Naviger effektfuldt i organisationens projekter

Med ’projektledelse’ får du viden, færdigheder og kompetencer til at varetage opgaven som leder af projekter, herunder projektorganisering og projektstyring, under hensyntagen til de særlige vilkår, der knytter sig til projekter.

For projektdeltagere er formålet med ’projektledelse’ at få kendskab til projektarbejdet, så man bliver i stand til at understøtte projektlederen i at varetage opgaven som leder af projekter.

Det lærer du om

 • Hvad er et projekt, og hvornår er det en succes?
 • Fra simple til komplekse projekter; hvad forskel gør det?
 • Forskellige projektmodeller til at skabe fremdrift i projektet – fra det klassiske til mere agile former
 • Projektets ide-og målsætning gentænkt – herunder intro til projektets business case
 • Interessentanalyser og metoder til at skabe opbakning til projektet
 • Projektplanlægning herunder projektets organisering, risiko- og mulighedsanalyse, metoder til estimering, milepælsplan mm.
 • Kommunikation og mening i forandring
 • Projektlederens roller og egenskaber
 • Projektteamet – i et statisk og dynamisk perspektiv
 • Evaluering og læring som drivkraft for udvikling og dynamik

Det kan du, når du er færdig

 • Varetage ledelse af projekter i forhold til organisationens mål, det konkrete projekts målsætninger, interessenter, ressourcer og øvrige vilkår
 • Udvikle din egen projektledelsespraksis – enten som projektleder eller projektdeltager

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen bygger på erfaringsbaseret læring, dvs. at din læring sker i et samspil mellem ny viden - fx gennem oplæg - aktiv stillingtagen, egne eksperimenter, erfaringer og refleksioner.

Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du også selv er aktiv og bidrager med dine egne cases. Hermed får du mulighed for at afprøve forskellige metoder og processer, der bidrager til de projekter, du deltager i, nu eller i fremtiden.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'projektledelse' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Projektledelse' afsluttes med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en synopsis. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Projektledelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Projektledelse (diplom i ledelse)

Startdato: 30-11-2023

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Projektledelse (diplom i ledelse)

Startdato: 07-05-2024

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)