Projektledelse

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Næste start

7. maj 2024

Pris fra

8.620 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Ledelse 1133

Vil du stå i spidsen for projekter, der skaber udvikling og værdi for organisationen og dens aktører? Lær at navigere effektfuldt i organisationens projekter med med dette 4 dages kursus på diplomniveau.

Projektarbejdsformen er i stigende grad relevant for at skabe succes og synlige resultater i organisationer med mange interessenter, mange undtagelser og komplekse udfordringer. 

Som projektdeltager eller projektleder er det vigtigt at kunne forstå og navigere i de udfordringer, der følger af en stadig mere foranderlig virkelighed.

Med projektledelse får du viden, færdigheder og kompetencer til at varetage opgaven som leder af projekter, herunder projektorganisering og projektstyring, under hensyntagen til de særlige vilkår, der knytter sig til projekter. 

For projektdeltagere er formålet med projektledelse at få kendskab til projektarbejdet, så man bliver i stand til at understøtte projektlederen i at varetage opgaven som leder af projekter.

Det lærer du om på kurset

 • hvad et projekt er, og hvornår projektet er en succes
 • fra simple til komplekse projekter; hvad forskel gør det?
 • forskellige projektmodeller til at skabe fremdrift i projektet – klassiske og agile former
 • projektets ide-og målsætning gentænkt – herunder intro til projektets businesscase
 • interessentanalyser og metoder til at skabe opbakning til projektet
 • projektplanlægning - organisering, risiko- og mulighedsanalyse, estimering, milepælsplan mm.
 • kommunikation og mening i forandring
 • projektlederens roller og egenskaber
 • projektteamet – i et statisk og dynamisk perspektiv
 • evaluering og læring som drivkraft for udvikling og dynamik

Du kan tage projektledelse som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse i ledelse, der er på niveau med en HD 2. del.

4 kursusdage med med oplæg, øvelser, dialog og sparring

Undervisningen bygger på erfaringsbaseret læring, dvs. at din læring sker i et samspil mellem ny viden - fx gennem oplæg - aktiv stillingtagen, egne eksperimenter, erfaringer og refleksioner.

Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du også selv er aktiv og bidrager med dine egne cases. Hermed får du mulighed for at afprøve forskellige metoder og processer, der bidrager til de projekter, du deltager i, nu eller i fremtiden.

 • Dag 1: Introduktion til projektledelse, projektopfattelse, samt vurdering af projektets kompleksitet.
 • Dag 2: Projektets idé- og målsætningsfase, planlægningsfase og fremdriftsformer.
 • Dag 3: Projektlederens kompetencer – nu og i fremtiden.
 • Dag 4: Meningsskabelse, teamudvikling, læring og evaluering.

Det kan du efter kurset

Varetage ledelse af projekter i forhold til organisationens mål, det konkrete projekts målsætninger, interessenter, ressourcer og øvrige vilkår.

Udvikl din egen projektledelsespraksis – enten som projektleder eller projektdeltager.

Statsgodkendt og kompetencegivende uddannelse

✔ Du deltager på et akkrediteret uddannelsesforløb på Danmarks 2. største Erhvervsakademi.

✔ Du afslutter kurset med en eksamen, og modtager et uddannelsesbevis og 5 ECTS-point.

✔ Kurset kan efterfølgende indgå som en del af en hel kompetencegivende efteruddannelse på HD-niveau.

Gå til tilmelding

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage projektledelse som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en synopsis. Du får karakter efter 7-trinsskalaen.

Projektledelse giver 5 ECTS-point.

Lederudviklingssamtale På Erhvervsakademi Aarhus 081

Få en times gratis lederudviklingssamtale

Vi rådgiver dig, så du får valgt præcis den lederuddannelse, som passer til dig og din situation.

Book din samtale her

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Projektledelse (diplom i ledelse)

Startgaranti

Startdato: 7. maj 2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven
Diplomniveau

Projektledelse (diplom i ledelse)

Startdato: 28. november 2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven