Projektledelse

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Projektarbejdsformen er i stigende grad relevant for at skabe succes og synlige resultater i organisationer med mange interessenter, mange undtagelser og komplekse udfordringer. Som projektdeltager eller projektleder er det vigtigt at kunne forstå og håndtere de udfordringer, der følger af en stadig mere foranderlig virkelighed.

Formålet med 'projektledelse' er, at give dig et teoretisk grundlag for at arbejde som projektleder eller projektdeltager. På faget udvikler du dine kompetencer til at analysere, tilrettelægge, tilpasse og lede projekter og til at forstå og anvende projekter som dynamiske, integrerede dele af virksomhedens strategi og organisation.

Dit udbytte

Når du har gennemført faget, kan du analysere og vurdere teorier om projektstyring og projektledelse og anvende teorierne reflekteret i din hverdag.

Fagets indhold

På 'projektledelse' kommer du til at fordybe dig i:

 • projektbeskrivelse og –specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter
 • projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling
 • projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper
 • projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation.

Vi arbejder med følgende centrale temaer på projektledelse:

Overordnet forståelse af projektperspektiver som udgangspunkt for projektarbejdsformens mange facetter

Projektets virkelighed og institutionelle bindinger:

 • Interessenters påvirkning
 • Elementet usikkerhed – og graden heraf
 • Virksomhedstyper
 • Virksomhedens strategi og organisation
 • Offentlige organisationer
 • Virksomheds- og national kultur

Forskellige projekttypers betydning for valg af metoder og teknikker til styring og ledelse

Projektets indhold, metoder og teknikker:

 • Definitioner som grundlag for fælles sprog
 • Projektmodeller og begrundet valg heraf
 • Processer knyttet til planlægning, styring og ledelse
 • Projektorganisation, herunder fokus på samarbejde, basisorganisation, rollernes betydning, kompetence- og gruppeudvikling kommunikation og videndeling
 • Projekters spændingsfelter
 • Evaluering og læring i hele projektforløbet

Sådan arbejder vi

Undervisningen sker i samspil mellem indlæg med ny viden, stillingtagen, aktiv eksperimenteren, erfaringer og bevidst refleksion. Du studerer altså aktivt med dine egne aktuelle cases.

Eksamen og ECTS

'Projektledelse' afsluttes med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en synopsis. 'Projektledelse' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Projektledelse" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Projektledelse (diplom i ledelse)

Startdato: 02-12-2021

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Projektledelse (diplom i ledelse)

Startdato: 09-05-2022

Pris: 8.400 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)