Ledelse og bæredygtighed

Tag 'ledelse og bæredygtighed' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Bæredygtighed og grøn omstilling er et vilkår, mange danske virksomheder og organisationer er begyndt at forholde sig til. Bæredygtighed og grøn omstilling kan blive fremtidens konkurrenceparameter for din organisation.

Hvis du og din organisation har bæredygtighed som ambition, vil udfordringen først og fremmest være at forstå - og senere håndtere - den komplekse omstilling. Her er ledelse afgørende for at lykkes.

Lær om ledelse af bæredygtighed i organisationen

Bæredygtighed rejser en række spørgsmål: For hvad er bæredygtighed egentlig for en størrelse? Og hvordan kan vi, som organisation, arbejde med at integrere disse tanker i vores måde at arbejde på? Hvad kræver det helt konkret af os, og hvordan får vi det til at ske?

Det er netop nogle af de spørgsmål, vi vil arbejde med på kurset i 'ledelse og bæredygtighed'.

Kurset bekræftede mig i, at vi er på rette vej. Den grønne omstilling er et komplekst emne og der er mange knapper at dreje på. Derfor har det været spændende for mig at høre, hvordan andre brancher og faggrupper takler det.

Jens Peter Frimor, tidligere smed, Project Manager & Head of QHSE Management, CSK Stålindustri A/S, Thisted

Det lærer du om

  • En historisk introduktion til bæredygtighed og den tredobbelte bundlinje; det grønne, det økonomiske og det sociale
  • FN's verdensmål som drivkraft for bæredygtig udvikling
  • Cirkulære forretningsmodeller som understøtter bæredygtig produktion og udvikling
  • Ledelse af bæredygtighed – fra vision til konkrete skridt
  • Metoder til skabelse af retning, engagement og samarbejde om bæredygtig udvikling
  • Organisationen som del af et økosystem, der skaber bæredygtige løsninger
  • Hvordan får vi mod og handlekraft til omstillingen – de små eksperimenters kraft

Det kan du, når du er færdig

Med 'ledelse og bæredygtighed' får du større forståelse for bæredygtighedsbegrebet og skærpet din evne til at identificere de muligheder, dette nye vilkår åbner for.

Du kan således sætte retning for arbejdet med bæredygtighed, engagere organisationen og vurdere, hvordan du kan arbejde henimod mere bæredygtighed og grøn omstilling i din organisation.

Sådan er undervisningen

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring, dvs. at din læring sker i et samspil, hvor du får ny viden, fx gennem indlæg og ved at tage stilling, eksperimentere, erfare og reflektere.

Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du også selv er aktiv og bidrager med dine egne cases. Hermed får du mulighed for at afprøve forskellige filosofiske værktøjer og processer.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'ledelse og bæredygtighed' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel diplomuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Ledelse og bæredygtighed' afsluttes med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en synopsis. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. 'Ledelse og bæredygtighed' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ledelse og bæredygtighed

Startdato: 08-03-2024

Pris: 8.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)