Strategisk salg

Akademiuddannelsen i salg og markedsføring

'Strategisk salg' er for dig, som ønsker at forstå og arbejde med strategisk salg og salgsledelse. 

Du bliver rustet til at lede og gennemføre salg på strategisk niveau. Du får kompetencer til at sælge professionelt på både BtB- og BtC-markedet, og du lærer at arbejde med salgsledelse, key account management og risikostyring i salget.

Gå direkte til tilmelding

Du får kompetencer til selvstændigt at analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på strategisk niveau, og du bliver i stand til at styre kilderne til og antallet af leads (kundeemner). Du får desuden viden om og forståelse for indkøbsstrategi og risikostyring i salgsindsatsen.

Indhold

 • Key account management
 • Relationssalg, projektsalg og netværkssalg
 • Købsadfærd og indkøbsstrategi
 • Forhandling
 • Salgsledelse
 • Salgsstrategi og -planlægning
 • Salgsopfølgning (Pipeline Management)
 • Customer Relation Management (CRM)
 • Lead Management (styring af emne-generering)

Dit udbytte

’Strategisk salg’ er for dig, der ønsker værktøjer til at:

 • opstille og følge op på salgsmål
 • analysere kundens købsadfærd og indkøbsstrategi
 • sikre, at virksomheden genererer tilstrækkeligt mange nye leads
 • arbejde effektivt med forhandlingsteknikker
 • afdække, hvad der skaber værdi for kunden
 • pleje og udvikle relationen til dine key accounts
 • bruge sociale medier og netværk i det strategiske salgsarbejde

Eksamen og ECTS-point

'Strategisk salg' afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Strategisk salg' er et fag på akademiuddannelsen i salg og markedsføring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Find vej