Uddannelsen

Vi har lyttet til erhvervslivet og gjort uddannelsen endnu mere operationel.

Markedsføringsøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående uddannelse, hvor du får kompetencer til at planlægge og realisere markedsførings-, salgs- og kommunikationsopgaver.

Tværfaglighed og specialisering

Uddannelsens omdrejningspunkt er markedsføring og salg. De fire semestre er bygget op omkring seks fagområder, tre valgfag, et praktikophold og et afsluttende projekt. 

Uddannelsen er tværfagligt opbygget. På 1. og 2. semester følger du de obligatoriske fag. På 3. og 4. semester specialiserer du dig i den retning, din karriere skal udfolde sig. Du kan fx forbybe dig inden for digital markedsføring, iværksætteri, indkøb, human ressource management og andre spændende områder. Din specialisering består af tre valgfag, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt. Der er mulighed for at gennemføre uddannelsens 3. og/eller 4. semester i udlandet.

Uddannelsen er bygget op over følgende uddannelseselementer med hvert sit tværfaglige indhold:

1. semester2. semester3. semester4. semester

Forretnings-
forståelse
(10 ECTS)

Markedsforståelse 
(10 ECTS)

Markedsanalyse
(10 ECTS)

Markedsføringsplanen
- strategi og taktik 
(20 ECTS)

Markedsføringsplanen
- implementering 
(10 ECTS)

Internationali-
sering
(10 ECTS)

Valgfag
(20 ECTS)

Praktik 
(15 ECTS)

Afsluttende
eksamensprojekt
(15 ECTS)

Hverdagen på studiet

Undervisningen er dialogbaseret holdundervisning. Vi arbejder med konkrete og virkelighedsnære cases, holder seminarer og tager på virksomhedsbesøg og studieture. Du kommer til at tilegne dig fagene gennem undervisernes præsentationer og gruppearbejde med dine medstuderende.

Læs mere om hverdagen på studiet

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende projekt er en større opgave, hvor du skal arbejde med en kompleks problemstilling og lægge en konkret handlingsplan for et problemområde. Mange studerende vælger at skrive deres afsluttende projekt i den virksomhed, de har været i praktik i.

Studietur

Som et led i uddannelsen tager vi på en obligatorisk studietur til en spændende europæisk eksportdestination. Her udfører vi analyser for konkrete virksomheder, besøger virksomheder og evt. et universitet på destinationen. Du skal regne med en udgift på ca. 5.000 kr., som du selv betaler. Udgiften kan være større på nogle af specialiseringsholdene – læs mere under de enkelte specialiseringer.

Mulighed for at vælge en specialeretning 

Med en specialeretning får du noget ekstra ud af din uddannelse. 

Internationale muligheder

Du har gode muligheder for at sætte et internationalt præg på din uddannelse, hvis du har studiestart i august. Du kan:

Studieordning

Læs mere

Frederikke tog på studieophold i Malaysia

"Det er noget, alle burde opleve". 

Læs om Frederikkes oplevelse