Tak

Vi har nu registreret de oplysninger, du har stillet til rådighed for os.

 

---

 

Thank you

We have now registered the information, you have provided for us.