Ledelse og bæredygtighed - CSR Aarhus

Et fag på diplomniveau

Bæredygtighed og grøn omstilling er et vilkår, mange danske virksomheder og organisationer er begyndt at forholde sig til. Hvis du og din organisation har bæredygtighed som ambition, vil udfordringen først og fremmest være at forstå - og senere håndtere - den komplekse omstilling. Her er ledelse afgørende for at lykkes.

Bæredygtighed og grøn omstilling kan blive fremtidens konkurrenceparameter for din organisation. Og det rejser en række spørgsmål. For hvad er bæredygtighed egentlig for en størrelse? Og hvordan kan vi som organisation arbejde med at integrere disse tanker i vores måde at arbejde på og i vores serviceydelser og produkter? Hvad kræver det helt konkret af os, og hvordan får vi det til at ske?

Det er netop nogle af de spørgsmål, vi vil arbejde med på faget 'ledelse og bæredygtighed'. Faget er et valgfag på diplomuddannelsen i ledelse.

Indhold

  • Ledelse af bæredygtighed - generelt og i egen organisation
  • FN's verdensmål som drivkraft for bæredygtig udvikling
  • Forretningsmodeller og strategier som pejlemærker for bæredygtig produktion og udvikling
  • Designtænkning, effekter og værdiskabelse
  • Måling af bæredygtighed – global footprint
  • Samskabelse af bæredygtighed
  • Forholdet mellem bæredygtighed, det økologiske, det sociale og det økonomiske
  • Fra egocentrisme – over etnocentrisme – til økocentrisme

Dit udbytte

Med faget 'ledelse og bæredygtighed' får du større forståelse for bæredygtighedsbegrebet og skærpet din evne til at identificere de muligheder, dette nye vilkår åbner for. Desuden vil du - såvel i teori som i praksis - arbejde med at omsætte konkrete initiativer i egen organisation.

Sådan er undervisningen

Undervisningen er baseret på erfaringsbaseret læring, dvs. at din læring sker i et samspil, hvor du får ny viden, fx gennem indlæg og ved at tage stilling, eksperimentere, erfare og reflektere. Undervisningen tager derfor i høj grad udgangspunkt i, at du også selv er aktiv og bidrager med dine egne cases. Hermed får du mulighed for at afprøve forskellige filosofiske værktøjer og processer.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på diplomfaget, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Eksamen og ECTS

'Ledelse og bæredygtighed' afsluttes med en mundtlig eksamen, der har afsæt i en synopsis. 'Ledelse og bæredygtighed' giver 5 ECTS-point.

Hel uddannelse eller enkeltstående forløb

'Ledelse og bæredygtighed' er et fag på diplomniveau. Du kan tage faget som et enkeltstående forløb, og du kan også bruge det som et led i en hel diplomuddannelse i ledelse.

Mødeplaner og tilmelding

Se datoer og mødeplaner - og tilmeld dig:

Gå direkte til tilmelding på: Ledelse og bæredygtighed

Ledelse og bæredygtighed