Coaching og konflikthåndtering

Næste start

30. april 2024

Pris fra

8.900 kr.

Målrettet efteruddannelse på akademiniveau

Vil du blive bedre til at forstå og håndtere konflikter, og være med til at forbedre kommunikationen og skabe et godt arbejdsklima i din virksomhed, så er konflikthåndtering og coaching noget for dig.

Det lærer du om

Når du er færdig med 'coaching og konflikthåndtering', kan du:

  • analysere, håndtere og forstå konflikter og konflikttyper og hvad der ligger bag vores handlinger
  • forstå de psykologiske processer omkring kommunikation og konflikter, hvorfor der opstår konflikter, og hvordan et konfliktforløb ser ud og hvordan det kan håndteres
  • anvende din viden til at skabe højere performance og bedre arbejdsklima i virksomheden
  • bruge fagets teorier og metoder til at udvikle og håndtere konflikter og uenigheder i egen ledelsespraksis på et reflekteret grundlag

Tid

Kurset afholdes fra den 30. april 2024 til den 28. juni 2024.

Der er 8 undervisningsdage + eksamen.

Sted

Kurset afholdes eksternt.

Pris

Deltagerpris er 8.900 kr.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'coaching og konflikthåndtering' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter forløbet med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et praktisk produkt og skriftligt eksamensoplæg. Det praktiske produkt og det skriftlige oplæg indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Faget giver 10 ECTS-point og du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Tilmelding

Coaching og konflikthåndtering

Startdato: 30. april 2024

Tidspunkt: Kurserne afholdes fra kl. 8.00-14.30.

Pris: 8.900 kr.

Undervisningsdage: 30. april 2024, 7. maj 2024, 14. maj 2024, 21. maj 2024, 22. maj 2024, 28. maj 2024, 4. juni 2024, 11. juni 2024

Eksamen: 28. juni 2024

Aflevering af eksamensprojekt Fredag den 21. juni inden kl. 12.

Gå til kurven