Mindfulness i den moderne organisation

Tag 'mindfulness i den moderne organisation' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

'Mindfulness i den moderne organisation' - lev vågent, se klart og stå stærkt.

Dette forløb er for dig, der tør stoppe op, kigge indad og som ønsker at finde en ro og balance, der styrker dig som menneske og i rollen som leder. På forløbet får du værktøjer til at arbejde med mindfulness, som du kan bruge aktivt i dit arbejdsliv. Til gavn for både dig selv og din organisation.

Derudover stiller vi skarpt på mindful kommunikation, hvor du arbejder med din executive presence, kropssprog, grounding og nærvær i samtalen.

De bedste anbefalinger til Marie Kronquist og Tina Hjortshøj Bilsbo. For mit eget vedkommende har Maries skarpe, “no-bullshit”-tilgang til mindfulness haft afgørende betydning for min udvikling som leder og som menneske i det hele taget.

Lene Lange, CEO i Nordic Waste A/S

Udviklet i samarbejde med eksperter

Forløbet er udviklet i samarbejde med Marie Kronquist og Tina Hjortshøj Bilsbo, der er dine undervisere og eksperter fra øverste hylde.

Marie er spirituel og buddhistisk vejleder for flere danske topledere. Hun har fx arbejdet med ledere fra Mærsk, Nordea, Grundfos og Novo Nordisk.

Tina har, med 30 års erfaring i mediebranchen, et velfunderet afsæt til at rådgive og udvikle professionelle kommunikatører. Hun rådgiver både folk fra erhvervslivet og offentlige organisationer til at kommunikere med gennemslagskraft, troværdighed og personligt udtryk.

Vil du med på en personlig udviklingsrejse?

På forløbet får du værktøjer til at arbejde med mindfulness, som du kan bruge aktivt i dit arbejdsliv. Til gavn for både dig selv og din organisation. Du bliver mere bevidst om, hvordan du kan lytte uden filter - til dig selv og til andre, se mere klart samt mærke, hvad der føles rigtigt for dig selv. Forløbet giver dig et stærkt afsæt til at lede med større nærvær samt træffe gode og bæredygtige beslutninger for dig selv og din organisation.

Derudover stiller vi skarpt på mindful kommunikation, hvor du arbejder med din executive presence, kropssprog, grounding og nærvær i samtalen. Træning i mindfulness og kommunikation er også træning i, hvordan du udlever emotionel intelligens og bidrager til en kultur med psykologisk tryghed i din organisation.

Forløbet er ikke et quickfix, men vi sætter en proces i gang, som sigter mod, at du både selv kommer til at stå stærkere - og gennem mindfulness i virksomheden kan skabe bedre arbejdsmiljø og styrke trivsel.

På forløbet får du teori, metoder og teknikker, du kan bruge med det samme i praksis. Og så kan du glæde dig til et forløb, hvor vi også skal meditere, hvile, gå ture og ikke mindst turde være stille. Som hjemmeopgave vil der være læsning, etablering af egen meditationspraksis, simpel mindfulnesstræning og selvrefleksion/logbog.

Det lærer du om

 • introduktion til Østens visdom
 • mindfulness på arbejdspladsen - formidling, metoder og sparring
 • 7 ways of rest
 • kommunikation, grounding og kropssprog
 • mindful kommunikation: Nærvær og det at være forbundet med sig selv og sit budskab

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'Mindfulness i den moderne organisation', kan du:

 • finde ro og balance som styrker dig i rollen som leder eller medarbejder
 • lede dig selv og andre med mindfulness og nærvær for at mindske stress og styrke relationer
 • styrke din bevidsthed om, hvordan du er den bedste chef for dig selv, så du også kan være det for andre
 • opnå større klarhed, personlig indsigt og et solidt afsæt for at træffe bæredygtige beslutninger
 • arbejde med mindfulness som en vej til trivsel og et arbejdsmiljø, der opleves som mindre presset
 • arbejde med executive presence, kropssprog og formidling
 • styrke relationer gennem mindful kommunikation og nærvær i samtalen

Dybest set er vi nødt til at kigge på alt det i os selv, som vi ikke har lyst til. Hvis jeg som menneske, uanset om jeg er leder eller ej, har lyst til at vokse eller løfte mig selv, så er jeg simpelthen nødt til at forholde mig til det i mig selv, som jeg ikke har lyst til.

Marie Kronquist, spirituel og buddhistisk vejleder

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'mindfulness i den moderne organisation' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i ledelse. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Kurset 'mindfulness i den moderne organisation' er baseret på faget 'mindfulness' fra studieordningen for akademiuddannelsen i ledelse.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve med baggrund i en individuel synopsis. Der er intern censur, og du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. 'Mindfulness i den moderne organisation' giver 5 ECTS-point.

Få dækket en del af betalingen - kun for forløb i Aarhus

Hvis du er faglært eller ufaglært, som er i job, kan du få dækket en del af din deltagerbetaling via omstillingsfonden på forløbet 'mindfulness' der afholdes i Aarhus. Opfylder du kravene til omstillingsfonden, vælger du denne mulighed.

OBS! Omstillingsfonden til dette forløb dækker kun op til 4.500 kr.

Sådan gør du: Læs om omstillingsfonden her 

Thomas Holland Christensen

Har du spørgsmål til mindfulness forløbet?

Thomas Holland Christensen

chefkonsulent

Mail: thho@eaaa.dk

Telefon: 7228 6175

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt