Professionsbachelor i jordbrug

Styrk dine kompetencer inden for jordbrugsområdet

1½-årig professionsbacheloruddannelse, som bygger oven på fx jordbrugsteknologuddannelsen. Uddannelsen er den direkte vej til videreuddannelse og flere jobmuligheder.

Du styrker dine kompetencer inden for jordbrugsområdet og bliver bedre rustet til at analysere, planlægge, udvikle og kommunikere dit fagområde. Du får viden og værktøjer, så du bliver i stand til at varetage komplekse problemstillinger på højt niveau i ledelses, rådgivnings- eller forvaltningsstillinger.

Med en opdateret bred og dybere teoretisk viden bliver du en medarbejder, der kan matche det udfordrende marked, og som samtidig kan bidrage til udvikling og fremdrift inden for jordbrugsområdet.

Specialiser dig inden for 'natur og miljø' eller 'husdyrproduktion'

Vi tilbyder to studieretninger på uddannelsen:

  • husdyrproduktion
  • natur og miljø

Læs mere om uddannelsen og studieretningerne

Mød Anna og hør om hendes job i den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon

Arbejd med komplekse problemstillinger inden for jordbrug

Med en professionsbachelor sikres du en større grundviden, som du kan anvende i dit job efter uddannelsen. Du bliver bedre til igen og igen at søge ny viden, når det kræves, og du bliver den medarbejder, som kan sikre udvikling og fremdrift i en virksomhed, som arbejder med komplekse problemstillinger inden for jordbrugsområdet.

Læs mere om karrieremuligheder

Mød studerende og oplev studielivet på jordbrugs-uddannelserne

Find os på Facebook

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 7G
8260 Viby

Find vej