Vælg efter interesse

Start på en videregående uddannelse til januar

Find ansøgningsskema her

Få hjælp til at søge om optagelse

Få overblik over regler og frister, når du skal søge ind på en videregående uddannelse

Anna arbejder med bioøkonomi hos Orbicon

Praktikophold åbnede døren til job for professionsbachelor i jordbrug med speciale i natur og miljø.

Se video med Anna

Studerende vinder DM i entreprenørskab

Fire iværksætterstuderende vinder DM-titel og 50.000 kr. med deres velgørenheds-forretning, der støtter enlige mødre i Uganda.

Læs artikel om vinderne