Efteruddannelse Kursister Gruppearbejde 2021 080

Hospitality Masterclass

Uddannelsesforløb for frontpersonale med fokus på personlig udvikling, salg og værdiskabende værtskab, der skaber god forretning og udvikling i jobbet. Efteruddannelse bidrager til jobtilfredshed og fastholdelse af medarbejdere, i en tid hvor kvalificeret arbejdskraft er en mangelvare.

Med dette uddannelsesforløb vil vi imødekomme en efterspørgsel på kompetenceudvikling fra hotelbranchen, der mangler et relevant tilbud til erfarne receptionister.

På forløbet har vi fokus på, hvordan vi udlever teori i praksis og hvordan vi får det implementeret i de daglige arbejdsgange. Samtidig opbygges et netværk på tværs af hoteller, hvor viden deles og aktuelle udfordringer belyses.

På forløbet arbejder du med adfærd – både din egen samt indsigt i hvordan andres adfærd aflæses og bringes i spil. Derfor udarbejdes der inden uddannelsesstart en DISC-profil med 30 minutters personlig gennemgang via Teams. DISC-profilen kommer til at danne grundlag for læring og skal medbringes til hvert modul i uddannelsen.

Forløbets opbygning

Forløbet er bygget op med en del 1 i foråret 2024 og del 2 i foråret 2025 og suppleret med to aktuelle temaer indenfor bæredygtighed og kulturforståelse.

Forløbet er opbygget på akademifag med ECTS-point. Det betyder, at du får en uddannelse, du kan bygge videre på, som kan indgå i en hel akademiuddannelse. Der er også mulighed for, at søge om økonomisk støtte til forløbet.

Online Kick-off møde

Torsdag den 11. januar 2024 afholder vi et webinar kl. 11.00-11.30 til at kickstarte forløbet. Du vil modtage mere information og link til webinaret senere fra os.

Sådan foregår undervisningen

Underviserne på forløbet har alle praktisk erfaring fra branchen og emnerne, der skal undervises i og arbejdes med. 

Undervisningen er meget praktisk orienteret og vil tage udgangspunkt i aktuelle cases fra din hverdag. På hvert fag kan der forventes læsestof og forberedelsestid samt at du, mellem fagets undervisningsdage, forventes at gå tilbage til egen hverdag og øve den nye viden i praksis. Vidensdeling og netværk er en stor del af udviklingsforløbet. 

Efteruddannelse Kursister Undervisning 2023 0483

Guide: Se dine muligheder for tilskud til efteruddannelse

Se mulighederne for økonomisk tilskud til din efteruddannelse både for dig der er ledig på arbejdsmarkedet, medarbejder eller selvstændig.

Se tilskudsmulighederne her

Søg om tilskud fra HORESTA

Er din virksomhed organiseret ved HORESTA, er det muligt at søge kr. 2.500 til kursusudgiften. Virksomheder, der har overenskomst mellem 3F og HORESTA, kan søge tilskud til efteruddannelse via kompetencefonden til alle 4 fag – forhør jer hos HORESTA

De to sidste fag er tilrettelagt, så alle kan søge tilskud gennem Statens Voksensuddannelsesstøtte (SVU) og samt 80 % løntab – læs mere på www.svu.dk

Praktisk information

Forløbene afholdes hos Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104 i Viby. Der kan parkeres gratis i p-kælderen (brug koden: 6860#) eller på p-pladser rundt om bygningen.

Der vil til hvert modul være forplejning bestående af morgenmad, frokostbuffet med vand samt kaffe, frugt og kage, og tidspunktet vil være fra kl. 09.00 – 16.00. 

Til hvert modul vil du få udleveret materiale og en plan for afvikling i detaljer.

Priser og betaling

Det er muligt at tilmelde dig alene til del 1. Se priser inde på hvert fag. Ved tilmelding til del 2 efter 2024 tages der forbehold for eventuel prisstigning i 2025. 

Er du tilmeldt til både del 1 og del 2, kan tilmeldingen til del 2 overføres til en anden medarbejder. Dog skal der ved medarbejderskift eller udelukkende tilmelding til del 2 udarbejdes en DISC-profil til medarbejderen, som koster 1.800 kr.

Alle medarbejdere har adgang til Temadage mod betaling (kr. 2460 eks. moms), uafhængigt af deltagelse i forløbene beskrevet i del 1 og del 2.  

Tilmelding

Se hvilke fag du kan tilmelde dig her.
Kursus

Temadage på del 1 af Hospitality Masterclass

Startdato: 03-06-2024

Pris: 2.460 kr.

Akademiniveau

Fag på del 2: Forretningsforståelse for bæredygtighed i servicebranchen

Startdato: 06-01-2025

Pris: 5.620 kr.

Akademiniveau

Fag på del 2: Få styr på salget og optimér rutiner

Startdato: 17-02-2025

Pris: 9.080 kr.

Har du spørgsmål, så kontakt:

Bettina Arndt

Telefon

7228 6178

Stilling

chefkonsulent