Beyond Project Management

Uddannelsesforløb til fremtidens faglige rådgivere og projektledere

Faglige rådgivere og projektledere er afgørende for udvikling i de virksomheder, de rådgiver og de projekter, de styrer eller deltager i. Naturligt har de fokus på at holde sig opdaterede på deres højt specialiserede faglige viden, men de mangeartede opgaver og skiftende samarbejdskonstellationer kræver i stigende grad særlige forretningsmæssige og personlige kompetencer.

Såvel internt som eksternt skal faglige og kulturelle forskelligheder spille sammen med forståelse for forretningen som et uundgåeligt omdrejningspunkt. Det kan være nøglen til stærke bundlinjer, velfungerende samarbejde, robuste organisationer og medarbejdere i trivsel og udvikling.

Beyond Project Management er et uddannelsesforløb, der skærper deltagernes personlige indsigt og forretningsmæssige forståelse. Forløbet udfordrer den enkelte på opgaveløsningen fremfor opgaveindholdet med et skarpt fokus på at give en forståelse for forretningen, projekters rolle i organisationen og hvordan deres personlige ageren spiller ind på den.

For dig der er faglig rådgiver eller projektleder

Uddannelsesforløbet er udviklet til faglige rådgivere og projektledere med flere års erfaring. Det kan være rådgivende ingeniører og fagprofiler fra entreprenør- og byggebranchen.

Forløbet lægger op til, at der med fordel kan deltage flere fra samme virksomhed for derigennem at øge forankringen og indsigten i egen virksomhed samtidig med, at der etableres netværk og udveksles erfaringer med lignende brancher.

Et uddannelsesforløb med fokus på forankring af læringen i din virksomhed

Beyond Project Management er designet ud fra et ønske om at skabe et forløb, der både giver deltagerne mulighed for netværk og erfaringsudveksling med beslægtede brancher samt at koble forløbet så tæt som muligt til den enkeltes egen organisation, så læring forankres i virksomheden.

Forløbet veksler derfor mellem undervisningsdage væk fra arbejdspladsen og aktiviteter i egen virksomhed. Disse aktiviteter rummer både praktiske opgaver mellem undervisningsmodulerne og konsulentbesøg af underviseren med fokus på at skabe og forankre læring bredere i organisationen.

Uddannelsesforløbet er bygget op af to diplomfag - henholdsvis 'projektledelse' og 'personlig og interkulturel kommunikation' - som begge afsluttes med en individuel eksamen.

Beyond Project Management gennemføres inden for et år og indeholder bl.a.:

 • 8 undervisningsdage + 2 mundtlige eksamener
 • Sparring med konsulent/underviser i egen virksomhed
 • 2 kick-off arrangementer, pitstop evaluering og dimission
 • Afsluttende opfølgning efter 3 måneder

Se en model af uddannelsesforløbets design her (pdf)

Indhold

Uddannelsesforløbet fokuserer på fire overordnede områder: Forretning, Organisation, Omverden og Kultur. De fire områder udfoldes med udgangspunkt i den enkelte deltager og dennes personlige kompetencer, arbejdsopgaver og organisatoriske samarbejdskonstellation.

Se en grafisk fremstilling af det samlede uddannelsesforløb her (pdf)

 • Din virksomheds forretningsmodel
 • Modeller til forretningsanalyse
 • Perspektiver på strategi
 • Organisationsforståelse
 • Din organisation i omverdenen
 • Systemisk projektledelse, -planlægning og -styring
 • Projektets sammenhæng med forretningen
 • Beslutningsprocesser
 • Hurtig og langsom tænkning
 • Tryghed i usikkerhed

Del 1 | Forretning og Organisation bygger på faget 'projektledelse' fra diplomuddannelsen i ledelse.

 • Fra simple til komplekse systemer
 • Læring og faglig ledelse i en VUCA-virkelighed
 • Fra ego til øko - udvikle for fremtiden
 • Kulturbegrebet: Homogenitet/heterogenitet
 • At åbne for selvforståelsen
 • Kommunikation i en kompleks virkelighed
 • Teams i bevægelse
 • Videndeling - eksplicit og tavs viden
 • Meningsskabelse
 • Ledelse af udviklingsinitiativer

Del 2 | Omverden og Kultur bygger på faget 'personlig og interkulturel kommunikation' fra diplomuddannelsen i salg og markedsføring.

Erfarne og kompetente undervisere

Styrkede tværgående kompetencer og forretningsmæssig indsigt

Deltagerne vil efter uddannelsesforløbet stå stærkere i løsningen af deres daglige opgaver og de udfordringer, der ligger i at samarbejde på tværs - internt såvel som eksternt. Samtidig giver den forretningsmæssige indsigt dem de nødvendige kompetencer til at optimere bundlinjen og overholde budgettet i de opgaver og projekter, som de har ansvar for.

Målet er at uddanne faglige rådgivere og projektledere til at kunne:

 • Reagere forretningsstrategisk
 • Navigere organisatorisk
 • Interagere relationelt
 • Agere selvbevidst

Uddannelsesforløbet har fokus på T-kompetencer, som er de kompetencer, der er tværgående og supplerende til den enkeltes dybdegående, faglige kompetencer.

Virksomhederne vil med dette relationsskabende og samarbejdende fokus få bedre opgaveløsning og forbedrede resultater både på den økonomiske, sociale og grønne bundlinje, samt øge tilfredshed og meningsskabelse hos de faglige rådgivere.

Når vores projektledere går fra fagligt ansvar til at få større projektlederansvar, vil forløbet hjælpe dem til at forstå den øgede kompleksitet, det skridt indebærer. Samtidig skal det give dem en bevidsthed om, hvordan de personligt kan påvirke relationer i en omskiftelig og agil byggeverden - det skal give dem fred i relationerne og deres egen ressourceinvestering, så de bliver bedre til at udnytte de faglige kompetencer i tværfaglig organisering.

Pia Metzlaff, global HR-direktør, Demant Retail (tidligere Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S)

Hvorfor Beyond Project Management?

Beyond Project Management er udviklet i samarbejde med en række danske virksomheder, der arbejder inden for rådgiverbranchen samt ingeniør- og entreprenørvirksomheder. Målet har været at udvikle et skræddersyet uddannelses-forløb målrettet medarbejdere med solid erfaring med fx projektledelse eller højt specialiseret faglig viden. Ønsket er at klæde dem på til det mere komplekse, forretningsstrategiske og organisatoriske ansvar, der ofte følger med en øget erfaring. Det skal ske ved at løfte dem med de rette personlige og forretningsmæssige kompetencer.

Derudover bygger uddannelsesforløbet på DI Rådgivernes rapport omkring rådgivernes kompetencebehov, hvilken identificerede de tværgående T-kompetencer, som det fokusområde, hvor der er størst behov for udvikling for at indfri virksomhedernes forretningspotentialer.

Læs DI Rådgivernes rapport 'Højtuddannede er rådgiverbranchens DNA' her (pdf)

Endelig er idéen til uddannelsesforløbet blevet skabt på baggrund af solid erfaring med kompetenceudvikling af målgruppen. Det gælder både enkeltpersoner, der har taget efteruddannelse eller virksomheder, der er indgået i et strategisk samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus omkring skræddersyede, interne uddannelsesforløb for målgruppen i den enkelte virksomhed.

FAQ

Hvorfor skal jeg prioritere dette forløb, når jeg er højt uddannet og desuden har fulgt både interne og eksterne projektlederprogrammer og uddannelser inden for f.eks. projektledelse?

Dette forløb gør dig endnu skarpere på de personlige kompetencer, som du uvilkårligt har brug for i en omverden, der hele tiden forandrer sig og i projekter og samarbejdsrelationer, der bliver stadig mere komplekse. Du er omdrejningspunkt for mange beslutninger, og du skal bruge din faglighed og værktøjskasse mere relationelt på kryds og tværs af kunder, partnere, organisation og kolleger.

Hvorfor skal jeg på uddannelse sammen med både egne kolleger og kolleger i konkurrerende virksomheder? Jeg kan være bange for, at de stjæler mine gode ideer.

Der vil altid være en sandsynlighed for, at andre bliver inspireret af dine idéer. Omvendt bliver ideer ofte bedre af at blive delt og drøftet. Du kan også selv blive beriget med en ny mulighed eller en vinkel, som du og dine kolleger ikke havde tænkt på eller set komme i jeres projekt.

Hvordan kan jeg se, at jeg får "value-for-money”, når jeg skal undvære flere medarbejdere på samme tid?

Dine medarbejdere arbejder i løbet af uddannelsesforløbet praksisnært. De arbejder med en case eller opgave, de alligevel skulle bruge tid og ressourcer på at løse. I forløbet får de arbejdet grundigere og med ekstern sparring mod en endnu bedre løsning.
Du er som leder selv koblet på læringsforløbet og får mulighed for yderligere kvalificeret opfølgning og videndeling på øvrige projekter med medarbejderne.

Kan mine medarbejdere ikke blive fristet af, at ”græsset er grønnere” i en anden virksomhed, når de nu uddanner sig tæt sammen med andre?

Det er en risiko, som du løber i alle de relationer og netværk, dine medarbejdere bevæger sig i. Når du selv interesserer dig for de faglige rådgiveres uddannelse, kan du også selv få vigtig viden om tendenser og konkurrenter.

Hvordan passer Beyond Project Management med de interne uddannelses-programmer, f.eks. projektledelse, som vi i forvejen udbyder?

Forløbet er et udviklingsforløb, som netop sætter de interne værktøjer og processer i spil med det relationelle og personlige som udviklingsfokus. Deltagerne vil bruge de interne værktøjer med endnu større bevidsthed.

Vores medarbejdere har alle videregående uddannelser. Behøver de bruge tid på eksamen og på at få et eksamensbevis på diplomniveau?

Eksamen er der, hvor læringen samler sig, og reel udvikling opstår for den enkelte. Diplomniveauet er sammenligneligt med niveauet på HD. Eksamensbeviset på et diplomforløb siger noget om deltagerens evne til at omsætte den teori og viden, vedkommende har arbejdet med på Beyond Project Management i virksomheden og egen praksis.

Kan vi købe forløbet, så det bliver mere tilrettelagt efter vores virksomhedskultur, værdier og værktøjer og indgår i vores eget akademi?

Ja, det er muligt og kræver blot dialog med Erhvervsakademi Aarhus. Fordelen ved, at det også udbydes som et åbent forløb er, at hvis du får nye medarbejdere, efter at forløbet er kørt internt hos jer, kan de alligevel tilbydes udviklingsforløbet og få samme kompetenceniveau som kollegerne.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på forløbet, hvis du opfylder optagelseskravene til en diplomuddannelse, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget direkte på diplomuddannelsen skal du have gennemført en relevant uddannelse på minimum niveau med en:

 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU)

Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have foretaget en realkompetencevurdering i forhold til at få adgang til den konkrete uddannelse, du ønsker optagelse på.

Kontakt

Conny Westphall

Har du spørgsmål om forløbet, er du velkommen til at kontakte:

Conny Thoftdahl Westphall

chefkonsulent

Mail: cowe@eaaa.dk

Telefon: 7228 6177

Mie Boldsen Gaye

Har du praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Mie Boldsen Gaye

projektleder

Mail: miga@eaaa.dk

Telefon: 7228 6065

Tilmelding og pris

Prisen for forløbet er kr. 24.600 + materialer. Prisen er inklusiv forplejning.

Prisen dækker: 8 undervisningsdage + 2 mundtlige eksamener, konsulentbesøg af underviser i egen virksomhed, 2 kick-off arrangementer, pitstop evaluering, dimission og opfølgning efter tre måneder.

Ingen kursusdato fastlagt