Beyond Project Management

Niveau og ECTS

Uddannelsesforløb, 10 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Efteruddannelse Kurser Kursister Aarhus 2016 230

Uddannelsesforløb til fremtidens faglige rådgivere og projektledere

Faglige rådgivere og projektledere er afgørende for udvikling i de virksomheder, de rådgiver og de projekter, de styrer eller deltager i. Naturligt har de fokus på at holde sig opdaterede på deres højt specialiserede faglige viden, men de mangeartede opgaver og skiftende samarbejdskonstellationer kræver i stigende grad særlige forretningsmæssige og personlige kompetencer.

Såvel internt som eksternt skal faglige og kulturelle forskelligheder spille sammen med forståelse for forretningen som et uundgåeligt omdrejningspunkt. Det kan være nøglen til stærke bundlinjer, velfungerende samarbejde, robuste organisationer og medarbejdere i trivsel og udvikling.

Beyond Project Management er et uddannelsesforløb, der skærper deltagernes personlige indsigt og forretningsmæssige forståelse. Forløbet udfordrer den enkelte på opgaveløsningen fremfor opgaveindholdet med et skarpt fokus på at give en forståelse for forretningen, projekters rolle i organisationen og hvordan deres personlige ageren spiller ind på den.

Hvorfor Beyond Project Management?

Beyond Project Management er udviklet i samarbejde med en række danske virksomheder, der arbejder inden for rådgiverbranchen samt ingeniør- og entreprenørvirksomheder. Målet har været at udvikle et skræddersyet uddannelses-forløb målrettet medarbejdere med solid erfaring med fx projektledelse eller højt specialiseret faglig viden. Ønsket er at klæde dem på til det mere komplekse, forretningsstrategiske og organisatoriske ansvar, der ofte følger med en øget erfaring. Det skal ske ved at løfte dem med de rette personlige og forretningsmæssige kompetencer.

Derudover bygger uddannelsesforløbet på DI Rådgivernes rapport omkring rådgivernes kompetencebehov, hvilken identificerede de tværgående T-kompetencer, som det fokusområde, hvor der er størst behov for udvikling for at indfri virksomhedernes forretningspotentialer.

Læs DI Rådgivernes rapport 'Højtuddannede er rådgiverbranchens DNA' her (pdf)

Endelig er idéen til uddannelsesforløbet blevet skabt på baggrund af solid erfaring med kompetenceudvikling af målgruppen. Det gælder både enkeltpersoner, der har taget efteruddannelse eller virksomheder, der er indgået i et strategisk samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus omkring skræddersyede, interne uddannelsesforløb for målgruppen i den enkelte virksomhed.

FAQ

For dig der er faglig rådgiver eller projektleder

Uddannelsesforløbet er udviklet til faglige rådgivere og projektledere med flere års erfaring. Det kan være rådgivende ingeniører og fagprofiler fra entreprenør- og byggebranchen.

Forløbet lægger op til, at der med fordel kan deltage flere fra samme virksomhed for derigennem at øge forankringen og indsigten i egen virksomhed samtidig med, at der etableres netværk og udveksles erfaringer med lignende brancher.

Et uddannelsesforløb med fokus på forankring af læringen i din virksomhed

Beyond Project Management er designet ud fra et ønske om at skabe et forløb, der både giver deltagerne mulighed for netværk og erfaringsudveksling med beslægtede brancher.

Samt at koble forløbet så tæt som muligt til den enkeltes egen organisation, så læring forankres i virksomheden.

Undervisningen

Forløbet veksler derfor mellem undervisningsdage væk fra arbejdspladsen og aktiviteter i egen virksomhed. Disse aktiviteter rummer både praktiske opgaver mellem undervisningsmodulerne og konsulentbesøg af underviseren med fokus på at skabe og forankre læring bredere i organisationen.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsesforløbet er bygget op af to diplomfag - henholdsvis 'projektledelse' og 'personlig og interkulturel kommunikation' - som begge afsluttes med en individuel eksamen.

Beyond Project Management gennemføres inden for et år og indeholder bl.a.:

  • 8 undervisningsdage + 2 mundtlige eksamener
  • Sparring med konsulent/underviser i egen virksomhed
  • 2 kick-off arrangementer, pitstop evaluering og dimission
  • Afsluttende opfølgning efter 3 måneder

Se en model af uddannelsesforløbets design her (pdf)

Indhold

Uddannelsesforløbet fokuserer på fire overordnede områder: Forretning, Organisation, Omverden og Kultur. De fire områder udfoldes med udgangspunkt i den enkelte deltager og dennes personlige kompetencer, arbejdsopgaver og organisatoriske samarbejdskonstellation.

Se en grafisk fremstilling af det samlede uddannelsesforløb her (pdf)

Pris

Prisen for forløbet er kr. 24.600 + materialer. Prisen er inklusiv forplejning.

Prisen dækker: 8 undervisningsdage + 2 mundtlige eksamener, konsulentbesøg af underviser i egen virksomhed, 2 kick-off arrangementer, pitstop evaluering, dimission og opfølgning efter tre måneder.

Mød dine undervisere

Susanne Muusmann Lassen

Susanne Muusmann Lassen

Susanne underviser på diplomuddannelsen i ledelse. Hun har sit primære fokus på projektledelse i en global og kulturel kontekst med de krav og dilemmaer den øgede kompleksitet stiller til den enkelte. Erhvervsmæssigt har hun mange års erfaring indenfor international projektledelse og HR, bl.a. fra Vestas.

Læs mere om underviseren
Jacob Simonsen

Jacob Simonsen

Jacob underviser på bachelor- og diplomuddannelser indenfor innovation, forretningsforståelse, ledelse og organisation. Han er optaget af, hvordan man kan skabe mening og fremdrift i komplekse og til tider uforudsigelige sammenhænge og omgivelser. Udgangspunktet er hans solide ledererfaring fra bl.a. A.P. Møller Maersk.

Læs mere om underviseren
Kirsten Matzen

Kirsten Matzen

Kirsten har solid erfaring med uddannelse og udvikling af ledere, primært på diplomuddannelser. Hun er særlig optaget af, hvordan den enkelte leder agerer i og forstår sin organisatoriske kontekst som udgangspunkt for at lykkes med at lede og flytte mennesker, projekter og organisationen for derigennem at udvikle forretningen.

Læs mere om underviseren

Styrkede tværgående kompetencer og forretningsmæssig indsigt

Deltagerne vil efter uddannelsesforløbet stå stærkere i løsningen af deres daglige opgaver og de udfordringer, der ligger i at samarbejde på tværs - internt såvel som eksternt. Samtidig giver den forretningsmæssige indsigt dem de nødvendige kompetencer til at optimere bundlinjen og overholde budgettet i de opgaver og projekter, som de har ansvar for.

Målet er at uddanne faglige rådgivere og projektledere til at kunne:

  • Reagere forretningsstrategisk
  • Navigere organisatorisk
  • Interagere relationelt
  • Agere selvbevidst

Uddannelsesforløbet har fokus på T-kompetencer, som er de kompetencer, der er tværgående og supplerende til den enkeltes dybdegående, faglige kompetencer.

Virksomhederne vil med dette relationsskabende og samarbejdende fokus få bedre opgaveløsning og forbedrede resultater både på den økonomiske, sociale og grønne bundlinje, samt øge tilfredshed og meningsskabelse hos de faglige rådgivere.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på forløbet, hvis du opfylder optagelseskravene til en diplomuddannelse, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Har du spørgsmål om forløbet, er du velkommen til at kontakte:

Conny Thoftdahl Westphall

Telefon

7228 6177

Stilling

chefkonsulent

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt