Toldret

Tag 'toldret' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'toldret' får du et grundlæggende kendskab til told og de primære retskilder på toldområdet.

Det lærer du om

 • Told og handelspolitik
 • Lovgivning i Danmark og EU
 • Grundlæggende procedurer
 • Informationskilder, fx EU og Skatteforvaltningens hjemmesider
 • Varebestemmelser (VAB)
 • Tarifering, eVita – TARIC
 • Toldværdi
 • Oprindelse
 • Toldpræference
 • Antidumping told og udligningstold
 • Særlige procedurer
 • Definitiv toldfrihed og betinget toldfrihed
 • EU-forsendelse, T.i.R og ATA Carnet
 • Import procedurer, fortoldningsangivelsen og toldsystemet
 • Eksport procedurer, udførelsesangivelsen og toldsystemet
 • Toldgodtgørelse og toldlempelser
 • Rejsegodsregler
 • EU – handel, privat og erhverv
 • Overtrædelse og straf.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'toldret' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i skatter og afgifter. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig eksamen med baggrund i et individuelt skriftligt projekt. Der er ekstern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

'Toldret' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Toldret

Startdato: 02-04-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)