Toldret

Et valgfag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Med 'toldret' får du et grundlæggende kendskab til told og de primære retskilder på toldområdet.

Indhold

 • Told og handelspolitik
 • Lovgivning i Danmark og EU
 • Grundlæggende procedurer
 • Informationskilder, fx EU og SKATs hjemmesider
 • Varebestemmelser (VAB)
 • Tarifering, eVita – EDB tariffen
 • Toldværdi
 • Oprindelse
 • Toldpræference
 • Antidumping told og udligningstold
 • Økonomiske procedurer
 • Definitiv toldfrihed og betinget toldfrihed
 • EU-forsendelse, T.i.R og ATA Carnet
 • Import procedurer, fortoldningsangivelsen og toldsystemet
 • Eksport procedurer, udførelsesangivelsen og toldsystemet
 • Toldgodtgørelse og toldlempelser
 • Rejsegodsregler
 • EU – handel, privat og erhverv
 • Overtrædelse og straf.

Eksamen og ECTS

'Toldret' giver 10 ECTS point.

Faget afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt. Der er ekstern censur.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Toldret' er et fag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt