Årsrapport og regnskabsanalyse

Tag 'årsrapport og regnskabsanalyse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'årsrapport og regnskabsanalyse' får du indsigt i grundlæggende regnskabslovgivning.

Du bliver i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter, og du bliver trænet i at se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering.

Du får ny viden, du kan bruge i det daglige, så du kan forstå gængs praksis, teori og metode i forhold til regnskabslovgivning og –analyse.

Det lærer du om

 • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder bogføringslovgivningen
 • Formålet med og indholdet af en regnskabsanalyse
 • Årsregnskabslovgivning og –opbygning, herunder regnskabsklasser
 • Årsrapportens formål og indhold
 • Driftsøkonomiske regnskaber kontra skatteregnskaber - og andre regnskabsformer
 • Virksomhedsanalyse
 • Risikoafdækning og -styring
 • Værdiansættelse af virksomheder

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget 'årsrapport og regnskabsanalyse', kan du:

 • anvende centrale metoder og redskaber til at læse og forstå en ekstern årsrapport for virksomheder i forskellige regnskabsklasser
 • omarbejde simple driftsøkonomiske regnskabsuddrag til skattemæssige betragtninger – og omvendt
 • omarbejde et årsregnskab til analysebrug
 • opstille en samlet regnskabsanalyse inkl. rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet, kapitaltilpasning og likviditet
 • analysere børsnoterede nøgletal
 • opstille konklusioner ud fra den samlede regnskabsanalyse
 • anvende regnskabsanalysen til kreditvurdering
 • beskrive risici samt anvise værktøjer til risikoafdækning
 • forklare indholdet af enkelte værdiansættelsesmetoder
 • arbejde selvstændigt og i teams omkring opgaver vedr. virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse
 • tilegne dig ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i relation til virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "årsrapport og regnskabsanalyse" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS-point

'Årsrapport og regnskabsanalyse' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve. Der er intern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalen. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Årsrapport og regnskabsanalyse

Startdato: 19-03-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)