Årsrapport og regnskabsanalyse

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'årsrapport og regnskabsanalyse' får du indsigt i grundlæggende regnskabslovgivning.

Du bliver i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter, og du bliver trænet i at se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering.

Du får ny viden, du kan bruge i det daglige, så du kan forstå gængs praksis, teori og metode i forhold til regnskabslovgivning og –analyse.

Indhold

 • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder bogføringslovgivningen
 • Formålet med og indholdet af en regnskabsanalyse
 • Årsregnskabslovgivning og –opbygning, herunder regnskabsklasser
 • Årsrapportens formål og indhold
 • Driftsøkonomiske regnskaber kontra skatteregnskaber - og andre regnskabsformer
 • Virksomhedsanalyse
 • Risikoafdækning og -styring
 • Værdiansættelse af virksomheder

Dit udbytte

Når du har taget faget 'årsrapport og regnskabsanalyse', kan du:

 • anvende centrale metoder og redskaber til at læse og forstå en ekstern årsrapport for virksomheder i forskellige regnskabsklasser
 • omarbejde simple driftsøkonomiske regnskabsuddrag til skattemæssige betragtninger – og omvendt
 • omarbejde et årsregnskab til analysebrug
 • opstille en samlet regnskabsanalyse inkl. rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet, kapitaltilpasning og likviditet
 • analysere børsnoterede nøgletal
 • opstille konklusioner ud fra den samlede regnskabsanalyse
 • anvende regnskabsanalysen til kreditvurdering
 • beskrive risici samt anvise værktøjer til risikoafdækning
 • forklare indholdet af enkelte værdiansættelsesmetoder
 • arbejde selvstændigt og i teams omkring opgaver vedr. virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse
 • tilegne dig ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i relation til virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse

Eksamen og ECTS-point

'Årsrapport og regnskabsanalyse' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve. Faget svarer til 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "årsrapport og regnskabsanalyse" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt