Kommunikation i praksis

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

23. april 2024

Pris fra

9.140 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Skatter Og Afgifter 286

Tag 'kommunikation i praksis' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

'Kommunikation i praksis' giver dig en allround introduktion til de kommunikationsdicipliner, du som kommunikationsmedarbejder skal bruge i din dagligdag.

Du træner dine personlige kommunikationskompetencer og lærer at bruge analyse- og planlægningsværktøjer til kommunikationsplanlægning og -eksekvering.

Målgruppe

'Kommunikation i praksis' er for dig, der, som informationsmedarbejder, beskæftiger dig med skriftlig, mundtlig eller digital kommunikation - eller ønsker at komme til det. Du kan også være projektleder, mellemleder, koordinator eller administrativ medarbejder og derigennem være involveret i interne eller eksterne kommunikationsprocesser.

Det lærer du om

Personlig kommunikation:

 • Nonverbal kommunikation, kropssprog og gennemslagskraft
 • Hvordan reagerer hjernen på kommunikation?
 • Mundtlig formidling og præsentationsteknik

Dialogbaseret kommunikation:

 • Positiv psykologi, assertionstræning, samtaleværktøjer
 • Mødekultur og mødeledelse
 • Konflikter og konflikthåndtering

Massekommunikation:

 • Virksomhedskommunikation og organisationsforståelse
 • Budskaber, målgrupper, kanaler
 • Retorik, argumentation og storytelling
 • Skriftlig formidling på offline og online platforme
 • Webkommunikation, usability og sociale medier

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'kommunikation i praksis' kan du:

 • analysere en kommunikationskontekst og planlægge og gennemføre en kommunikationsindsats på taktisk og operationelt niveau
 • håndtere interpersonel kommunikation med medarbejdere, kolleger og øvrige interessenter.
 • afgøre hvor afgørende vellykket kommunikation er for en organisations evne til at indfri sine mål, og du kan begrunde dine faglige valg overfor din ledelse

Om undervisning og underviserne

Undervisningen er praksisnær med en blanding af oplæg, diskussion og arbejde med cases – ofte med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, holdets studerende oplever i deres dagligdag. Underviserne har foruden deres faglige kompetence også erfaring fra det private erhvervsliv eller offentlige arbejdsmarked.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "kommunikation i praksis" som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i skatter og afgifter.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Kommunikation i praksis' afsluttes med et individuelt projekt, der indebærer en skriftlig rapport og en mundtlig eksamination.

Emnet er valgfrit og må meget gerne behandle en problematik, du har berøring med på din arbejdsplads.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Kommunikation i praksis' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Kommunikation i praksis

Startdato: 23. april 2024

Tidspunkt: 8 undervisningsdage kl. 9.00-15.30

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Gå til kurven