Global økonomi

Et valgfag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Et lands økonomi er ikke en isoleret størrelse. Tværtimod.

Verdens økonomier er bundet tæt sammen i et net, hvor en begivenhed i ét land hurtigt forplanter sig på tværs af landegrænser.

Med faget 'global økonomi' får du en bred viden om global markedsøkonomi, samfundsforhold og de økonomiske sammenhænge, der ligger bag.

Indhold

 • Økonomiske begreber, herunder samfundsøkonomiske mål og midler
 • Prisdannelse under forskellige markedsformer, herunder virksomhedernes udbudsbeslutninger og husholdningernes efterspørgselsbeslutninger
 • Velfærdsbetragtninger og markedseffektivitet
 • Indgreb i prisdannelsen, bl.a. i forbindelse med forekomsten af eksterne virkninger
 • Arbejdsmarkedet og løndannelsen
 • Handelsteori og handelspolitiske indgreb
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Indkomstdannelse og efterspørgselsfaktorer
 • Penge- og valutamarkedet
 • Økonomisk politik i en åben økonomi
 • Økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst

Eksamen og ECTS

'Global økonomi' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve med intern censur. Faget giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Global økonomi' er et fag på akademiuddannelsen i skatter og afgifter samt akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, der begge er en del af det merkantile fagområde. Faget kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Global økonomi

Startdato: 09-02-2021

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)