Global økonomi

Tag 'global økonomi' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Et lands økonomi er ikke en isoleret størrelse. Tværtimod.

Verdens økonomier er bundet tæt sammen i et net, hvor en begivenhed i ét land hurtigt forplanter sig på tværs af landegrænser.

Med kurset 'global økonomi' får du en bred viden om global markedsøkonomi, samfundsforhold og de økonomiske sammenhænge, der ligger bag.

Det lærer du om

 • Økonomiske begreber, herunder samfundsøkonomiske mål og midler
 • Prisdannelse under forskellige markedsformer, herunder virksomhedernes udbudsbeslutninger og husholdningernes efterspørgselsbeslutninger
 • Velfærdsbetragtninger og markedseffektivitet
 • Indgreb i prisdannelsen, bl.a. i forbindelse med forekomsten af eksterne virkninger
 • Arbejdsmarkedet og løndannelsen
 • Handelsteori og handelspolitiske indgreb
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Indkomstdannelse og efterspørgselsfaktorer
 • Penge- og valutamarkedet
 • Økonomisk politik i en åben økonomi
 • Økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'global økonomi' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i skatter og afgifter. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'Global økonomi' afsluttes med en 4 timers individuel skriftlig eksamen. Der er intern censur og du får en karakter efter 7-trinsskalen. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt