HR i praksis

Tag 'HR i praksis' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

'HR i praksis' er det naturlige startfag på HR-uddannelsen. Faget er bygget op omkring de 4 vigtige grundprocesser inden for HR:

 • Tiltrækning
 • Fastholdelse
 • Udvikling
 • Afvikling

Målgruppe

'HR i praksis' er for dig, der arbejder med HR-opgaver, og som er på udkig efter konkrete værktøjer og ny faglig viden, du kan bruge direkte i dit daglige arbejde.

Du er måske HR-konsulent, HR-ansvarlig, HR-chef, HR-koordinator, HR-partner, rekruttør, personalekonsulent eller lignende.

Faget er også relevant for dig, der arbejder med HR-orienterede opgaver, fx som konsulent, foreningsprofessionel, leder, direktionssekretær og for dig, der ser din fremtidige karriere inden for HR-feltet.

Det lærer du om

Med 'HR i praksis' får du indsigt i, hvad HR-arbejdet egentlig indebærer, som fx:

 • HR's opgaver, roller og organisering
 • Employer branding og rekruttering
 • Motivation og fastholdelse
 • Læring og kompetenceudvikling
 • Senioraktiviteter og fratrædelser

Vi fordyber os i de 4 grundprocesser inden for HR og stiller skarpt på, hvem i organisationen der har hvilke roller i HR-arbejdet.

I undervisningen møder du eksempler på, hvordan forskellige virksomheder organiserer og løser HR-opgaven – lige fra de helt store koncerner til de mindre virksomheder uden en HR-funktion.

På faget arbejder du også med din egen rolle inden for HR, så du kan bygge videre på dine personlige HR-ambitioner ud fra et realistisk grundlag.

Det kan du når du er færdig

Når du er færdig med 'HR i praksis,' har du fået:

 • værktøjer til at understøtte ledelsessystemet med relevante HR-værktøjer og vurdere de praktiske HR-behov i virksomheden
 • metoder og redskaber inden for de 4 grundprocesser inden for HR: tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere
 • et indblik i HR/HRM (Human Resource Management)-tankegangen, og hvorfor den er opstået
 • viden om centrale tendenser på arbejdsmarkedet og en forståelse af, hvad det betyder for virksomheden

Sådan arbejder vi

Projektarbejde, erfaringsudveksling og konkrete problemstillinger er en væsentlig del af undervisningen.

På uddannelsen arbejder du med aktuelle HR-opgaver fra din egen dagligdag, og du får rig mulighed for at sparre med medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser dem.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'HR i praksis' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i HR. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

'HR's i praksis' afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt på max 8 sider. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår i en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Faget giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

HR i praksis

Startdato: 06-02-2024

Pris: 9.140 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: 9.00-15.30

Download mødeplan (pdf)