Global økonomi

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Et lands økonomi er ikke en isoleret størrelse. Tværtimod.

Verdens økonomier er bundet tæt sammen i et net, hvor en begivenhed i ét land hurtigt forplanter sig på tværs af landegrænser.

Med faget 'global økonomi' får du en bred viden om global markedsøkonomi, samfundsforhold og de økonomiske sammenhænge, der ligger bag.

Indhold

 • Økonomiske begreber, herunder samfundsøkonomiske mål og midler
 • Prisdannelse under forskellige markedsformer, herunder virksomhedernes udbudsbeslutninger og husholdningernes efterspørgselsbeslutninger
 • Velfærdsbetragtninger og markedseffektivitet
 • Indgreb i prisdannelsen, bl.a. i forbindelse med forekomsten af eksterne virkninger
 • Arbejdsmarkedet og løndannelsen
 • Handelsteori og handelspolitiske indgreb
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Indkomstdannelse og efterspørgselsfaktorer
 • Penge- og valutamarkedet
 • Økonomisk politik i en åben økonomi
 • Økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst

Eksamen og ECTS

'Global økonomi' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve med intern censur. Faget giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "global økonomi" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Global økonomi

Startdato: 08-02-2022

Pris: 8.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)