Spildevandsbehandling

Tag 'spildevandsbehandling' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'spildevandsbehandling' får du indføring i spildevandsrensning, herunder rensemetoder, funktion af renseanlæg, styring af processer og metoder til undersøgelse af spildevand.

Det lærer du om

  • Spildevandsbehandling
  • Anlægsopbygning
  • Processer
  • Kemisk behandling
  • Mikrobiologisk rensning

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget 'spildevandsbehandling', kan du:

  • deltage i styring og regulering af renseanlæg
  • opstille massebalancer for renseanlæg
  • anvende målemetoder, samt foretage valg, betjening, kontrol/kalibrering almindeligt forekommende måleudstyr
  • indgå i samarbejde om drift og optimering af anlæg til rensning af spildevand
  • udvikle egen praksis i relation til spildevandsrensning

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'spildevandsbehandling' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en 48-timers skriftlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Spildevandsbehandling' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt