Afgangsprojekt

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Startdatoer

29. oktober 2024

Pris fra

7.900 kr.

Afslut en hel uddannelse

Tages altid som det sidste fag som en del af en hel uddannelse.

Tilmeld dig nu
Miljøteknologi 38

Akademiuddannelsen i miljøteknologi

Til dit afgangsprojekt vælger du selv et emne - gerne med udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Formålet med afgangsprojektet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer.

Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt. Du skal i afgangsprojektet demonstrere din evne til at:

  • formulere og afgrænse en problemstilling
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende den valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form.

Eksamen og ECTS

Skriftligt eksamensprojekt med mundtlig eksamination. Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Forudsætningen for at tage afgangsprojektet er, at du har bestået alle tidligere prøver på uddannelsen.

Afgangsprojektet giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Afgangsprojekt - miljøteknologi

Startgaranti

Startdato: 29. oktober 2024

Pris: 7.900 kr.

Tilmelding er endnu ikke åben.