Virksomhedens miljøpåvirkninger

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Miljøteknologi 2023 0121

Tag 'virksomhedens miljøpåvirkninger' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'virksomhedens miljøpåvirkninger' får du grundlæggende viden om, hvordan virksomhedens aktiviteter og biprodukter fx spildevand, affald og afkast, direkte og indirekte påvirker natur og miljø.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Stofkredsløb CNPSO
  • Affald, spildevand og afkast – effekter på natur og miljø
  • Overfladevand, grundvand og naturtyper
  • Recipienter og belastning
  • Klimapåvirkninger

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • redegøre for stofkredsløb for C, N, P, S og O
  • redegøre for forventede effekter af eutrofiering, forurening og belastning på udvalgte recipienter
  • vurdere effekten af eutrofiering, forurening og belastning på udvalgte recipienter
  • anvende grundlæggende viden om miljø og naturforhold til at udvikle egen praksis
  • anvende viden og færdigheder til at forstå miljøteknologiske problemstillinger i en afgrænset sammenhæng, fx væsentlige grundstoffers kredsløb i udvalgte naturtyper og viden om, hvordan virksomhedens affald, spildevand og afkast kan påvirke natur og miljø

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'virksomhedens miljøpåvirkninger' som et enkeltsående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel akademiuddannelse i miljøteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Virksomhedens miljøpåvirkninger' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt