Ressourcer - affald og genanvendelse

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

10. oktober 2024

Pris fra

10.420 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Efteruddannelse Kurser Kursister Aarhus 2014 32

Tag 'ressourcer - affald og genanvendelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'ressourcer - affald og genanvendelse' får du viden om og forståelse for opbygningen af affaldslovgivningen og principperne bag affaldsbehandling, -håndtering og genanvendelse.

Du lærer desuden om kommunikation i relation til affaldshåndtering.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Affaldsbehandling i henhold til affaldshierarkiet (affaldsforebyggelse, affald til genanvendelse, affald til nyttiggørelse, affald til deponi)
  • Love/bekendtgørelser/vejledninger
  • Klassificering af affald

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • håndtere, sortere og behandle affald i henhold til affaldshierarkiet og gældende lovgivning
  • formidle korrekt affaldsbehandling og -håndtering
  • udvikle og gennemføre målrettede løsninger inden for affaldsområdet
  • håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med virksomhedens affaldshåndtering
  • deltage i tværfagligt samarbejde omkring affaldsproblematikker

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'ressourcer - affald og genanvendelse' som et enkeltsående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en eksamens portfolio.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

'Ressourcer - affald og genanvendelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Akademiniveau

Ressourcer - affald og genanvendelse

Startdato: 10. oktober 2024

Tidspunkt: 4 undervisningsdage kl. 8.30-16.00

Pris: 10.420 kr. inkl. fuld forplejning

Se undervisningsdage (pdf)

Eksamensdatoer: 12. november 2024

Gå til kurven