Ressourcer - affald og genanvendelse

Tag 'ressourcer - affald og genanvendelse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'ressourcer - affald og genanvendelse' får du viden om og forståelse for opbygningen af affaldslovgivningen og principperne bag affaldsbehandling, -håndtering og genanvendelse.

Du lærer desuden om kommunikation i relation til affaldshåndtering.

Det lærer du om

  • Affaldsbehandling i henhold til affaldshierarkiet (affaldsforebyggelse, affald til genanvendelse, affald til nyttiggørelse, affald til deponi)
  • Love/bekendtgørelser/vejledninger
  • Klassificering af affald

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • håndtere, sortere og behandle affald i henhold til affaldshierarkiet og gældende lovgivning
  • formidle korrekt affaldsbehandling og -håndtering
  • udvikle og gennemføre målrettede løsninger inden for affaldsområdet
  • håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med virksomhedens affaldshåndtering
  • deltage i tværfagligt samarbejde omkring affaldsproblematikker

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'ressourcer - affald og genanvendelse' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en eksamensportfolio. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Ressourcer - affald og genanvendelse' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ressourcer - affald og genanvendelse

Startdato: 24-10-2023

Pris: 9.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)