Jordforurening

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget får du en indføring i og forståelse for jord og de processer, som foregår i jord. Du får indsigt i emner som jordlag, jordtyper, økotoksikologi og naturtyper. Du får indsigt i jordforurening og forløbet af jordforureningssager.

Indhold

  • Jordlag og jordtyper
  • Økotoksikologi
  • Naturtyper
  • Jordforurening
  • Lovgivning på området

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • redegøre for forløbet i en jordforureningssag, vurdere analyseresultaterne og komme med forslag til oprensning af jorden
  • planlægge, udføre og dokumentere forløbet af jordforurenings undersøgelser
  • anvende viden og færdigheder til at håndtere miljøteknologiske problemstillinger i forbindelse med jordforureningssager
  • indgå i samarbejde om drift og optimering af anlæg til rensning af jord

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Jordforurening' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'jordforurening' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt