Jordforurening

Tag 'jordforurening' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget får du en indføring i og forståelse for jord og de processer, som foregår i jord. Du får indsigt i emner som jordlag, jordtyper, økotoksikologi og naturtyper. Du får indsigt i jordforurening og forløbet af jordforureningssager.

Det lærer du om

  • Jordlag og jordtyper
  • Økotoksikologi
  • Naturtyper
  • Jordforurening
  • Lovgivning på området

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • redegøre for forløbet i en jordforureningssag, vurdere analyseresultaterne og komme med forslag til oprensning af jorden
  • planlægge, udføre og dokumentere forløbet af jordforurenings undersøgelser
  • anvende viden og færdigheder til at håndtere miljøteknologiske problemstillinger i forbindelse med jordforureningssager
  • indgå i samarbejde om drift og optimering af anlæg til rensning af jord

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'jordforurening' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Jordforurening' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt