Kemikalielovgivning og -styring

Tag 'kemikalielovgivning og -styring' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Når du har taget 'kemikalielovgivning og -styring', kan du medvirke til, at din virksomhed efterlever kemikalielovgivningen.

Det lærer du om

 • Kemikalielovgivning
 • Klassificering og mærkning
 • Opbevaring
 • Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
 • Kemikaliestyring

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

 • tage stilling til, hvordan kemikalier skal opbevares
 • udarbejde samt kontrollere rigtigheden af klassificering og mærkning af kemiske stoffer og blandinger
 • udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger
 • gennemføre simpel kortlægning af virksomhedens kemikalieforbrug
 • deltage i substitution af farlige kemiske stoffer
 • følge med i kemikalielovgivningen

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'kemikalielovgivning og -styring' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen. Prøven har ekstern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Kemikalielovgivning og -styring' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Kemikalielovgivning og -styring

Startdato: 06-09-2023

Pris: 9.620 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)