Miljøplanlægning og miljøinnovation

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'miljøplanlægning og miljøinnovation' får du kompetencer til at deltage i miljørigtig produktionsplanlægning og udvikling af miljøvenlige metoder/udstyr/produkter i virksomhedsregi.

Du bliver ligeledes i stand til at indgå i planlægningsopgaver, der vedrører miljø.

Indhold

  • Vurderinger af effekten af en belastning på kort/langt sigt
  • Vurdering af effekten af en forebyggende foranstaltning
  • Opsætning af måleprogrammer/overvågningsprogrammer
  • Innovation og miljøinnovation

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • bistå med at udpege kritiske målepunkter og udføre målinger
  • overvåge og evaluere gennemførte miljøforanstaltningers virkning
  • analysere miljøproblemernes årsager og virkninger og miljøkonsekvenser
  • indgå i udviklingsprojekter og innovative processer med viden om mulige miljøbelastninger for en given metode, udstyr eller produkt
  • indgå i miljøplanlægningsopgaver med viden om mulige miljøbelastninger

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et kort gruppeprojekt. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Miljøplanlægning og miljøinnovation' giver 5 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'miljøplanlægning og miljøinovation' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt