Miljøplanlægning og miljøinnovation

Tag 'miljøplanlægning og miljøinnovation' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'miljøplanlægning og miljøinnovation' får du kompetencer til at deltage i miljørigtig produktionsplanlægning og udvikling af miljøvenlige metoder/udstyr/produkter i virksomhedsregi.

Du bliver ligeledes i stand til at indgå i planlægningsopgaver, der vedrører miljø.

Det lærer du om

  • Vurderinger af effekten af en belastning på kort/langt sigt
  • Vurdering af effekten af en forebyggende foranstaltning
  • Opsætning af måleprogrammer/overvågningsprogrammer
  • Innovation og miljøinnovation

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • bistå med at udpege kritiske målepunkter og udføre målinger
  • overvåge og evaluere gennemførte miljøforanstaltningers virkning
  • analysere miljøproblemernes årsager og virkninger og miljøkonsekvenser
  • indgå i udviklingsprojekter og innovative processer med viden om mulige miljøbelastninger for en given metode, udstyr eller produkt
  • indgå i miljøplanlægningsopgaver med viden om mulige miljøbelastninger

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'miljøplanlægning og miljøinovation' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et kort gruppeprojekt. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Miljøplanlægning og miljøinnovation' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt