Miljøforbedring og mærkning af produkter

Tag 'miljøforbedring og mærkning af produkter' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du udarbejde produktvurderinger fortrinsvis baseret på livscyklusbetragtninger.

Du lærer også at deltage i afklaringsopgaver for, at et nyt produkt i designfasen eller eksisterende produkter kan opnå et eller flere miljømærker (CE, astma og allergi, Svanen, Blomsten, Ø-mærket el.lign.).

Som studerende på faget får du ydermere relevant viden om grønne indkøb.

Det lærer du om

  • Mærkningsordninger
  • Livscyklusbetragtninger i tilknytning til nye eller eksisterende produkter
  • EcoDesign principper
  • Grønne indkøb

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • indsamle og dokumentere informationer om et nyt produkt i designfasen eller eksisterende produkter med henblik på at opnå miljømærkning af produktet
  • vurdere kriterier for miljømærker i relation til mærkning og indkøb af udvalgte produkter
  • indgå i udviklings- og designopgaver af miljømærkede produkter

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'videregående programmering' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Miljøforbedring og mærkning af produkter' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt