Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse

Tag 'miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse' får du viden om og praktisk erfaring med metoder og procedurer inden for prøvetagning, miljømålinger samt relevante laboratorieanalyser i relation til miljøteknologi.

Du får ligeledes viden om kvalitetssikring samt vurdering af resultaters validitet.

Det lærer du om

 • Udstyr, kalibrering og vedligeholdelse
 • Måle- og analyseteknik i relation til miljøteknologi
 • Prøveudtagnings
 • Statistik
 • Kvalitetssikring
 • Resultatberegninger og vurdering

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

 • anvende udvalgte prøvetagnings-, måle- og analysemetoder
 • betjene og kontrollere/kalibrere udvalgt måle- og analyseudstyr
 • foretage beregninger og vurdere resultater - herunder anvende simple statistiske metoder
 • dokumentere eget arbejde i henhold til gældende kvalitetssikringsregler
 • udfærdige prøveudtagningsplaner til specificerede miljøteknologiske opgaver
 • planlægge, udføre og dokumentere forløbet af miljøprøvninger
 • deltage i fagligt og tværfagligt arbejde omkring miljøprøvetagning og miljømålinger

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve som tager udgangspunkt i en skriftlig rapport over gennemført praktisk arbejde. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt