Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 10 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Miljøteknologi 2016 217

Tag 'miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med 'miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse' får du viden om og praktisk erfaring med metoder og procedurer inden for prøvetagning, miljømålinger samt relevante laboratorieanalyser i relation til miljøteknologi.

Du får ligeledes viden om kvalitetssikring samt vurdering af resultaters validitet.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

 • Udstyr, kalibrering og vedligeholdelse
 • Måle- og analyseteknik i relation til miljøteknologi
 • Prøveudtagnings
 • Statistik
 • Kvalitetssikring
 • Resultatberegninger og vurdering

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

 • anvende udvalgte prøvetagnings-, måle- og analysemetoder
 • betjene og kontrollere/kalibrere udvalgt måle- og analyseudstyr
 • foretage beregninger og vurdere resultater - herunder anvende simple statistiske metoder
 • dokumentere eget arbejde i henhold til gældende kvalitetssikringsregler
 • udfærdige prøveudtagningsplaner til specificerede miljøteknologiske opgaver
 • planlægge, udføre og dokumentere forløbet af miljøprøvninger
 • deltage i fagligt og tværfagligt arbejde omkring miljøprøvetagning og miljømålinger

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse' som et enkeltsående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en mundtlig prøve som tager udgangspunkt i en skriftlig rapport over gennemført praktisk arbejde.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt