Drikkevand

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Miljøteknologi 2016 268

Tag 'drikkevand' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'drikkevand' opnår du grundlæggende viden om indvending, forsyning og kvalitetssikring af drikkevand i den danske vandbranche.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Grundvandskemi
  • Vandindvinding
  • Vandbehandling
  • Sikring af vandkvalitet
  • Love/bekendtgørelser/vejledninger

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • udtage prøver af drikkevand i henhold til danske standarder og foretage udvalgte laboratorieanalyser af vandkvalitet
  • udregne grundvandsparametre og vurdere beskyttelsesgraden for grundvandsmagasiner
  • vurdere analysedata i forhold til gældende lovgivning og grænseværdier
  • udvikle egen praksis i forbindelse med vandindvinding.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'drikkevand' som et enkeltsående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Drikkevand' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt