Drikkevand

Tag 'drikkevand' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'drikkevand' opnår du grundlæggende viden om indvending, forsyning og kvalitetssikring af drikkevand i den danske vandbranche.

Det lærer du om

  • Grundvandskemi
  • Vandindvinding
  • Vandbehandling
  • Sikring af vandkvalitet
  • Love/bekendtgørelser/vejledninger

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget, kan du:

  • udtage prøver af drikkevand i henhold til danske standarder og foretage udvalgte laboratorieanalyser af vandkvalitet
  • udregne grundvandsparametre og vurdere beskyttelsesgraden for grundvandsmagasiner
  • vurdere analysedata i forhold til gældende lovgivning og grænseværdier
  • udvikle egen praksis i forbindelse med vandindvinding.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'drikkevand' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Drikkevand' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt