Læs videre til finansbachelor på Erhvervsakademi Aarhus

For dig der er - eller snart bliver - finansøkonom eller financial controller.

Du har følgende muligheder for at læse videre på den 3½-årige finansbacheloruddannelse:

Som færdiguddannet finansøkonom eller financial controller

Som finansøkonom eller financial controller kan du søge om optagelse på finansbacheloruddannelsen og få merit for dele af uddannelsen. Du starter med et praktikophold i august på uddannelsens 5. semester. Hvis du optages, bliver du finansbachelor efter 2 år.

Du skal søge om optagelse, da der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Vi udvælger ud fra karaktergennemsnit.

For at søge om optagelse skal du:

  • være nyuddannet finansøkonom eller financial controller-uddannelse,
  • have bestået 'studieretning A', inden udgangen af juni måned. Du følger faget sideløbende med dit 4. semester på finansøkonom- eller financial controlleruddannelsen (som financial controller har du merit for studieretningen 'økonomistyring - ekstern regnskab'),
  • have fundet en uddannelsesrelevant praktikplads. Du skal vedlægge en praktikaftale sammen med din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 1. maj.

Ansøgningsskema (Word)
Praktikaftale (pdf)

Vær opmærksom på, at du ikke kan få SU i juli måned, da du først optages på finansbacheloruddannelsen pr. 1. august. 

Efter 2. eller 3. semester på finansøkonom- eller financial controller-uddannelsen

Hvis du ønsker at flytte til finansbacheloruddannelsen efter dit 2. eller 3. semester på finansøkonom- eller financial controller-uddannelsen, kan du få merit for en række fag. Hvis du optages, bliver du finansbachelor efter 2½ år.  

Du skal søge om optagelse, da der er begrænset antal pladser på uddannelsen. Vi har løbende optag og udvælger ud fra karaktergennemsnit og motiveret ansøgning.

For at søge om optagelse skal du:

  • have bestået alle eksaminer på din uddannelse til og med 2. eller 3. semester afhængig af, hvornår du søger om optagelse.

Ansøgningsfristen er 1. maj (efter 2. semester) eller 1. december (efter 3. semester).

Ansøgningsskema efter 2. semester (Word)

Ansøgningsskema efter 3. semester (Word)

Få fat i en studie- og karrierevejleder