Philip Videreuddannede Sig Til Mere Arbejdsglæde

Philip videreuddannede sig til mere arbejdsglæde

Da Philip Søby videreuddannede sig fra jordbrugsteknolog til professionsbachelor i jordbrug, åbnede det døren til mere ansvar, arbejdsglæde og flere spændende opgaver indenfor miljøcertificering, produktionsstyring og ledelse hos hibiscus-gartneriet Graff Growing.

Tidligere tilbragte Philip Søby meget af sin arbejdsdag ude blandt de meterlange rækker med stedsegrønne blade. I dag er mange arbejdsopgaver rykket ind til hæve-sænkebordet.

Efter at Philip Søby blev professionsbachelor, avancerede han fra jordbrugsteknolog til Resource Manager hos hibiscus-gartneriet Graff Growing A/S i Sabro.

”Det ekstra videns- og uddannelsesniveau har gjort noget godt ved min arbejdsglæde, fordi jeg nu kan tage mig af mere komplicerede opgaver indenfor fx ledelse, miljøcertificering og produktudvikling,” siger den 31-årige professionsbachelor i jordbrug.

Arbejder i krydsfeltet mellem produktion, administration og ledelse

På opgavelisten står der produktionsplaner, trivsels- og ansættelsessamtaler, plantebeskyttelsesprogrammer, miljøforbedringer, kontakt til gartneriets samarbejdspartner i Vietnam, ledelse, strategi og meget mere.  

”Jeg har en varieret opgaveportefølje og meget ansvar, og det er præcis det, jeg kan lide ved jobbet,” konkluderer Philip Søby, der har en baggrund som jordbrugsteknolog, salgsassistent og leder i Brugsen.

Hos Graff Growing står Philip Søby også for daglig ledelse af gartnerelever, gartnere, udenlandske gartnerpraktikanter fra Vietnam og ufaglærte ukrainere.

Philip ville udfordres

For Philip Søby var det ønsket om et mere udfordrende arbejdsliv, der fik ham til at læse videre til professionsbachelor på Erhvervsakademi Aarhus. Her havde han nogle år forinden uddannet sig til jordbrugsteknolog med speciale i gartneri.

”Jordbrugsteknologuddannelsen var for mig en god grunduddannelse. På bacheloruddannelsen blev jeg virkelig udfordret. Her blev jeg den tand skarpere og mere teknisk end mine gartnerkolleger herude,” fortæller Philip Søby.

Halvandet års ekstra studie

Fordi han allerede var jordbrugsteknolog, kunne han med halvandet års ekstra studietid blive professionsbachelor.

Under begge sine studier arbejdede Philip hos Sabro-gartneriet Graff Growing som praktikant og senere fastansat.

Trips-ekspert

I sin bacheloropgave fordybede Philip sig i Echinotrips, et lille skadedyr på halvanden millimeter. Han læste flere hundrede videnskabelige artikler og fandt ud af, hvordan Graff Growing med forskellige slags rovmider kan bekæmpe skadedyrene.

”Jeg kortlagde mulige biologiske og kemiske bekæmpelsesmuligheder der ville egne sig hos gartneriet Graff Growing. Derudover udarbejdede jeg forslag til flere forskellige bekæmpelsesstrategier til gartneriet og fremtidige alternative løsningsforslag på skadedyrsproblematikken. Det gav mig en kæmpe indsigt at dykke så grundigt ned i et emne. Det er en viden, som vi bruger i dag i vores plantebeskyttelse,” fortæller Philip Søby.

Anbefaler mere uddannelse

Philip Søby anbefaler andre at videreuddanne sig.

”Jeg anbefaler alle i branchen at læse videre, både for at øge vidensniveauet og blive en mere attraktiv arbejdskraft. Det giver nogle muligheder, hvis man vil skifte arbejdsopgaver, udfordres og kunne bidrage med mere,” siger han, der er glad for sit job.

”Det er en spændende branche at være en del af. Der sker så meget nyt hele tiden og det står aldrig stille. Det er så omskifteligt, og vi skal handle og skrue på knapperne hele tiden. Men der er behov for, at der kommer nye unge, ambitiøse mennesker til, som vil noget med branchen.”