Studerende Uddannelse Aarhus Jordbrug 0124

Ny uddannelse skal løse problemet med mangel på rådgivere i landbruget

Sammen med landbrugserhvervet har Erhvervsakademi Aarhus udviklet en ny professionsbacheloruddannelse i natur og jordbrugsproduktion med studieretninger indenfor plante- og husdyrproduktion. Uddannelsen har studiestart til august 2023.

Produktionskonsulent Rasmus Kjærgaard Wielandt fra Vestjyllands Andel ville ønske, at den nye jodbrugsbachelor var en mulighed, da han valgte uddannelse.

”Jeg kunne godt have brugt halvandet års ekstra uddannelse i tillæg til min jordbrugsteknolog. De rådgivere der ansættes i dag, skal være endnu bedre klædt på - det forventer kunderne. Så det er rettidig omhu at udvide længden og niveauet på jordbrugsteknologuddannelsen, hvis uddannelsen skal følge med udviklingen i branchen,” siger Rasmus, der er uddannet faglært landmand og jordbrugsteknolog med speciale i kvæg.

Fremtidens plante- og husdyrrådgivere

Rådgivere, der både har en solid biologisk faglighed og en god forståelse for praksis og bundlinje, er i høj kurs ude i erhvervet. Der er faktisk massiv mangel på den type folk.

”Akademiet har med jordbrugsteknologuddannelsen i mange år uddannet en meget stor del af plante- og husdyrrådgivere i jordbruget. Den grønne omstilling i jordbruget stiller imidlertid krav om nye fagligheder. Derfor har vi nu i samarbejde med erhvervet udviklet denne nye bacheloruddannelse med studieretninger indenfor plante- og husdyrproduktion,” fortæller uddannelseschef Lars Villemoes fra Erhvervsakademi Aarhus.

SEGES Innovation: Massivt brug for flere eksperter

Landbrugsorganisationer og virksomheder har arbejdet sammen med akademiet om uddannelsen fra idé til ministeriel godkendelse. En af dem er SEGES Innovation, der er landbrugets videns- og innovationshus.

"Der er massivt brug for flere eksperter og rådgivere. De nye bachelorer forventes at blive skarpe til at anvende data i kombination med agro-faglig viden og teknologi samtidig med, at de kan tænke i helheder. Dimittenderne vil meget målrettet kunne være med til at dække den alvorlige mangel på kvalificerede landbrugs-eksperter og rådgivere,” siger Lisbeth Henricksen, direktør for Innovation i SEGES Innovation.

Landbrug & Fødevarer: ’Vi er meget glade’

Også hos erhvervsorganisationen for landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien Landbrug & Fødevarer er forsknings- og uddannelsespolitisk chef Malika Pedersen begejstret.

”I landbrugs- og fødevareerhvervet er der en stor mangel på kvalificeret arbejdskraft. Efterspørgslen vil kun vokse de kommende år. Øget kompleksitet i erhvervet kalder på mere rådgivning. Samtidig står vi med en generationsudfordring i særligt landbrugsrådgivningen, så vi er meget glade for denne nye uddannelse,” siger Malika Pedersen.

Stærkt fagligt miljø

Erhvervsakademi Aarhus uddanner i forvejen mere end 60 procent af landets jordbrugsteknologer plus urbane landskabsingeniører. Dermed kan de nye studerende trække på husets stærke faglige miljø inden for mange af jordbrugets specialer.

Ny målgruppe velkommen

Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med husdyr- og plantesektoren og håbet er at appellere til en ny og bredere målgruppe af uddannelsessøgende med interesse i at bidrage til den grønne omstilling.

”Vores nye uddannelse placerer sig lige der, hvor fremtidens grønne udvikling skal ske – i samspillet mellem natur og produktion og med fokus på både en grøn og en økonomisk bundlinje. Vi håber, at det vil få unge, også uden landbrugsfaglig baggrund, til at åbne øjnene for fagets mange muligheder og gøre karriere i en branche, der i den grad mangler hænder. Ikke mindst når uddannelsen foregår i et attraktivt studiemiljø i Aarhus med 60.000 andre studerende,” siger uddannelseschef Lars Villemoes.

De første studerende kan begynde på uddannelsen efter sommerferien, og det er planen at optage mellem 30 og 40 studerende.

Åbent hus

Der er åbent hus på den nye uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J., torsdag, fredag og lørdag den 23-25. februar 2023 kl. 10-12. 

Onsdag den 15. marts er der igen infomøde - denne gang online.

Fakta om uddannelsen

3,5-årig professionsbacheloruddannelse med to praktikophold. Uddannelsen har studieretningerne plante- og husdyrproduktion. De færdiguddannede vil kunne bestride mange forskellige stillinger som fx landbrugsrådgiver, underviser og salgskonsulent.

Læs mere om professionsbachelor i natur og jordbrugsproduktion.