Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Innovation Produkt Og Produktion 084

Opnå værktøjer til at fremme samarbejdet på tværs i organisationen mellem generalister og specialister. Bliv frontløberen, der er i stand til omsætte virksomhedens strategi til konkrete værdiskabende udviklingsaktiviteter.

At kunne samarbejde på tværs af fagligheder, afdelinger og kulturer er i dag en afgørende konkurrenceparameter.

Det er en forudsætning for, at virksomheden kan stå stærkere i markeder under hurtig forandring grundet globalisering, digitalisering og kunders stigende krav om bæredygtige løsninger.

Men samarbejdet kan også give udfordringer, der er vanskelige at håndtere. Der er derfor behov for at finde nye veje til at håndtere samarbejdet og udfordringerne for derved skabe nye og innovative løsninger.

Tag 'tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Andre relevante fag for dig

Disse fag kunne du måske også være interesseret i.

Optimering af forretningsprocesser
Akademiniveau

Optimering af forretningsprocesser

Bliv i stand til at kortlægge, vurdere og designe forretningsprocesser.

Optimering af forretningsprocesser
Brugerundersøgelser og UX
Akademiniveau

Brugerundersøgelser og UX

Bliv introduceret til de væsentlige elementer til at skabe succesfulde brugeroplevelser, brugerundersøgelser, brugertest og optimering af brugerflow.

Brugerundersøgelser og UX
Livscyklusanalyser
Diplomniveau

Livscyklusanalyser

Bliv klogere på virksomhedens produkters miljøbelastning - gennem hele produktets livscyklus.

Livscyklusanalyser
Bæredygtig forretningsforståelse
Akademiniveau

Bæredygtig forretningsforståelse

Lær, hvordan din virksomhed kan lave konkrete tiltag inden for bæredygtighed, som understøtter forretningens udvikling.

Bæredygtig forretningsforståelse
Grøn omstilling i praksis
Akademiniveau

Grøn omstilling i praksis

Bidrag til virksomhedens grønne omstilling ved at skabe en cirkulær og bæredygtig værdikæde.

Grøn omstilling i praksis
Ledelse i praksis
Akademiniveau

Ledelse i praksis

Bliv kvalificeret til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis samtidig med, at du udvikler din personlige lederadfærd.

Ledelse i praksis
Forandringsledelse
Akademiniveau

Forandringsledelse

Opnå indsigt og træning, der klæder dig på til at gennemføre succesfulde forandringer og skabe resultater.

Forandringsledelse

Lær at facilitere og styrke samspillet mellem fagligheder til at skabe innovation

Udgangspunktet for faget er dit arbejde i et tværfagligt team sammen med dine medstuderende. I skal aktivt forholde jer til de overordnede udviklingstendenser og egen hverdagspraksis og ud fra disse identificere og skabe nye muligheder, der efterfølgende kan implementeres hjemme i virksomheden.

Gennem faget får du en dybere forståelse for din egen rolle og muligheder i forhold at indgå i tværfaglige teams som projektleder eller -medarbejder. Du får redskaber til at facilitere teams og dermed bidrage til samspillet mellem fagligheder, som medfører udvikling og innovation i hverdagen.

Fagets metode er udviklet i et samarbejde mellem The Norwegian University of Science & Technology (NTNU) og Erhvervsakademi Aarhus. NTNU har i mere end 15 år arbejdet med udvikling af tværlige samarbejdskompetencer for bl.a. ingeniørstuderende.

Målgruppe

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser er for dig, der gerne vil medvirke til at øge innovationshøjden i virksomheden ved at involvere personer med forskellige fagligheder i udviklingsarbejdet og styrke samarbejdet i tværfaglige teams.

Faget er målrettet medarbejdere og ledere, der arbejder med virksomhedens udviklings- og innovationsopgaver. Du har en hverdag præget af krav om vækst, fremdrift, resultater og bundlinje. Du ser et behov for at understøtte og gentænke udviklings- og innovationsprocesserne i virksomheden for at kunne styrke virksomhedens agilitet og forretningsmuligheder. Du ser samarbejdet som en helhed, der både tilgodeser faglige, personlige og forretningsmæssige hensyn i effektive innovationsprocesser.

Det lærer du om

  • Tværfagligt teamsamarbejde
  • Egen rolle, faglighed og bidrag i tværfagligt teamsamarbejde
  • Gruppedynamikker
  • Facilitering af tværfagligt teamsamarbejde i innovationsprocesser
  • Udvikling af innovative løsninger baseret på forskellige fagligheder

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget faget kan du bl.a.:

  • blive virksomhedens ekspert i samarbejde på tværs af fagligheder
  • bringe dine egne kompetencer i spil i et teamsamarbejde
  • gennemføre en tværfaglig innovationsproces i praksis
  • tænke nyt på tværs af faggrænser, hvor du bruger dine innovative kompetencer i samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere.
  • håndtere de muligheder og udfordringer, der nemt opstår i et tværfagligt samarbejde

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af en erhvervscase.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt