Impact Manager

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 5 ECTS

Næste start

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

Tilmeld dig nu
Efteruddannelse Kursister Bæredygtighed 2023 0121

Uddannelsesforløbet ruster dig til at arbejde holistisk og struktureret med at måle og forbedre social og klima/miljømæssig impact.

Impact Manager-forløbet klæder dig på til at kunne forstå, hvordan du fremtidssikrer din virksomhed ved at måle og validere impact og kontinuerligt arbejde med veje til forbedring, der øger værdiskabelse for mennesker, samfund og planet.

Forløbet giver dig værktøjer til at måle virksomhedens ansvarlighed og definere de næste skridt på rejsen. Det giver dig den nødvendige ballast til at fremlægge beslutningsgrundlag for og guide din virksomhed i arbejdet mod en virksomhedscertificering.

Forløbet tager udgangspunkt i B Corp bevægelsens holistiske ansvarlighedsstandard og værktøjet B Impact Assessment, der giver et 360 graders billede af virksomhedens værdiskabelse for alle interessenter, medarbejdere, miljø, klima, leverandører, lokalsamfund og kunder.

Vil du fremtidssikre din virksomhed?

Bæredygtighed er ingen trend. Det er blevet en ny normal, som alle virksomheder må forholde sig til. EU er begyndt at regulere inden for området med diverse direktiver, CSRD, CSDDD, taxonomi etc, investorer forventer det, og det gør dine nuværende og kommende kollegaer også. Men hvor skal man starte, hvis man ikke allerede er det? Hvad er næste skridt, hvis man har taget sit første? Og hvordan får man bæredygtighed helt ind i kernen af forretningen?

Det kræver, at man nysgerrigt undersøger sin virksomhed fra flere perspektiver. Man skal både arbejde holistisk og struktureret med at måle sin sociale-, miljø- og klimamæssige impact – og man skal sætte mål for at blive bedre.

Impact Manager-forløbet giver dig kendskab til forventninger, ansvarlighed og transparenskrav – både dem, der er drevet af reguleringer og dem, der er drevet af dine interessenter. Du får indblik i mulige former for certificering og kompetence til og erfaring i at arbejde med B Impact Assessment som værktøj til at måle impact og arbejde med løbende forbedring.

På forløbet bliver du rustet til at kunne svare ja til alle nedenstående spørgsmål:

 • Vil du kunne guide en virksomhed i arbejdet med ansvarlighed i et holistisk perspektiv?
 • Arbejde struktureret og systematisk med ansvarlighed?
 • Forstå et givent markeds efterspørgsel af ansvarlighed, både hvad lovgivningen kræver og hvad der er forretningskritisk og dermed drivende for virksomhedens fremtidssikring?
 • Vil du kunne afdække et konkret udgangspunkt og etablere den managementplatform, der sikrer, at virksomheden kontinuerligt arbejder med at forbedre impact indenfor miljø, klima, sociale forhold, og menneskerettigheder?
 • Og vil du kunne etablere det nødvendige beslutningsgrundlag, der sikrer ledelsesmæssig opbakning og bringer virksomheden videre på rejsen mod bæredygtighed?

Video: Hør Steffen forklare om 'The B Impact Assessment'

Udviklet i samarbejde med eksperter

Forløbet er udviklet i samarbejde med Nille Skalts og Steffen Kallehauge fra B Corp in the Nordics, der også vil være dine undervisere. Derudover inviteres der gæsteindlægsholdere fra virksomhedsledere, der alle har arbejdet med certificeringer af deres virksomhed.

Steffen Kallehauge - Impact Manager

Steffen Kallehauge

Steffen er Head of Impact & Growth for B Corp in the Nordics. Han har rådgivet mere end 150 nordiske virksomheder gennem en B Impact Assessment, som blev kronet med prisen ’Sustainability Leader SME’ i 2022 til SDG Tech Awards. Læs mere om Steffen.

Nille Skalts - Impact Manager

Nille Skalts

Nille er grundlægger af den nordiske B Corp bevægelse og direktør for 'B Corp in the Nordics'. Hun har mere end 20 års erfaring med at udvikle samfundsambitioner, impact business models og drive transformation af virksomheders rolle og værdiskabelse i både ind- og udland. Læs mere om Nille.

Sådan foregår undervisningen på forløbet

Forløbet er kontekstbaseret, inddragende og tager udgangspunkt i netop din forretning. Det er delvist virtuelt, delvist fysisk.

Undervejs i forløbet får du rig lejlighed for selv at prøve kræfter med B Corps værktøjer til at kortlægge din forretning. Derigennem har du mulighed for at spotte forbedringsmuligheder og arbejde med certificering som aktivt strategisk værktøj.

Derudover får du inspiration fra cases fra den globale B Corp bevægelse, der illustrerer forskellige impact business models og veje til certificering.

Det lærer du om

 • certificeringer og hvordan de understøtter din virksomheds strategi
 • krav til hvad en virksomhed skal kunne dokumentere i fremtiden
 • holistisk tilgang til at måle og forbedre ansvarlighed med B Corp bevægelsens standard og værktøjer, B Impact Assessment, som udgangspunkt
 • forskellen på ansvarlighed i driftspraksis og såkaldte Impact Business Models, hvor ansvarlighed bliver en integreret del af det strategiske arbejde med forretningsmodellen

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'Impact Manager-forløbet', kan du:

 • samarbejde med og mobilisere interne og eksterne interessenter gennem en struktureret ansvarlighedsproces
 • anvende B Impact Assessment til at måle på virksomheders aktuelle værdiskabelse i et 360 graders perspektiv
 • udarbejde roadmap for at forbedre virksomhedens værdiskabelse for alle interessenter
 • definere beslutningsgrundlag for certificering, herunder identificere den værdiskabelse arbejdet med verificering og certificering kan bidrage til forretningsmæssigt
 • hjælpe din virksomhed med at udvikle impact business models, der sikrer at virksomheden i større grad kan skabe værdi for hele samfundet

Har du spørgsmål til forløbet?

Thomas Holland Christensen

Telefon

7228 6175

Stilling

chefkonsulent

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Impact Manager-forløbet' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Forløbet er baseret på diplomfaget 'virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation' fra studieordningen for diplomuddannelsen i bæredygtig virksomhed.

Eksamen og ECTS

Forløbet afsluttes med en eksamen, og du får en karakter efter 7-trinsskalaen.

Impact Manager giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt