Udvikling af store systemer

Niveau og ECTS

Diplomniveau, 10 ECTS

Startdatoer

Se startdatoer hos vores samarbjedspartner

Pris fra

9.790 kr.

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig her
Softwareudvikling 206

Tag 'udvikling af store systemer' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel diplomuddannelse

Med 'udvikling af store systemer' bliver du klædt på til at planlægge og styre udviklingsforløb med mange projektdeltagere. Derudover kvalificeres du til at designe og implementere store systemer, der opdeles i mindre dele og udvikles af selvstændige udviklingsgrupper.

Tilmeld dig fag hos vores samarbejdspartner

Tilmeld dig her

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Opnå viden til at planlægge og styre udviklingsforløb og designe og implementere store systemer

På 'udvikling af store systemer' får du kendskab til problemstillinger og teknikker knyttet til styring af store projekter samt de forskellige roller, der indgår i store udviklingsprojekter.

Vi præsenterer dig for kvalitetssystemer, som bliver brugt til at måle og sikre kvalitet, og for de forskellige teknikker som kan bruges i forbindelse med udrulning af store systemer.

Det lærer du om

 • problemstillinger knyttet til udvikling af distribuerede og store IT-systemer, og hvordan
  disciplinerede og agile udviklingsmetoder foreskriver hvordan disse problemstillinger
  håndteres
 • fordele, ulemper og omkostninger ved at anvende et system til løbende kvalitetssikring og
  levering (Continuous integration and delivery) af IT-systemer
 • kvalitetskriterier for design af grænseflader til delsystemer
 • konfigurations- og fejlrapporteringssystemer dedikeret til udvikling af store, distribuerede
  systemer.

Det kan du, når du er færdig

 • formulere krav mellem delsystemer
 • kvalitetssikre implementeringen af kravændringer på tværs af delsystemer gennem dokumentation, herunder sporbarhed
 • anvende mønstre og frameworks i design og implementering af store systemer på arkitekturniveau
 • opdele et software system i mindre dele
 • anvende og udvikle komponenter med henblik på genbrug
 • specificere samarbejdet mellem delene på et abstrakt niveau
 • anvende teknikker til konfigurationsstyring (versionsstyring, dokumentstyring og releasestyring)
 • anvende et professionelt flerbrugerudviklingsmiljø
 • anvende teknikker til intern kvalitetssikring mellem udviklingsgrupperne
 • anvende teknikker til styring af ændringer af krav mellem delsystemer
 • indgå i og udfylde en specifik rolle
 • tilpasse en udviklingsmetode til udvikling af store systemer
 • deltage i tværkulturelle globale udviklingsprojekter

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'Udvikling af store systemer' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i softwareudvikling.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'udvikling af store systemer' med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Udvikling af store systemer' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Diplomniveau

Udvikling af store systemer

Startdato: Se startdatoer hos vores samarbjedspartner

Tidspunkt: Kurset foregår online

Pris: 9.790 kr.

Prisen er eks. litteratur (prisen er vejledende - tjek den aktuelle pris hos samarbejdspartneren)