Udvikling af store systemer

Et obligatorisk fag i diplomuddannelse i softwareudvikling

Faget kvalificerer dig til at arbejde med udvikling af store systemer. Efter forløbet er du klædt på til at planlægge og styre udviklingsforløb med mange projektdeltagere og designe og implementere store systemer, der opdeles i mindre dele og udvikles af selvstændige udviklingsgrupper.

Du får kendskab til problemstillinger og teknikker knyttet til styring af store projekter samt de forskellige roller, der indgår i store udviklingsprojekter. Vi præsenterer dig for kvalitetssystemer, som bliver brugt til at måle og sikre kvalitet, og for de forskellige teknikker som kan bruges i forbindelse med udrulning af store systemer.

Udbytte

Du opnår kompetencer til at:

 • formulere krav mellem delsystemer
 • kvalitetssikre implementeringen af kravændringer på tværs af delsystemer gennem dokumentation, herunder sporbarhed
 • anvende mønstre og frameworks i design og implementering af store systemer på arkitekturniveau
 • opdele et software system i mindre dele
 • anvende og udvikle komponenter med henblik på genbrug
 • specificere samarbejdet mellem delene på et abstrakt niveau
 • anvende teknikker til konfigurationsstyring (versionsstyring, dokumentstyring og releasestyring)
 • anvende et professionelt flerbrugerudviklingsmiljø
 • anvende teknikker til intern kvalitetssikring mellem udviklingsgrupperne
 • anvende teknikker til styring af ændringer af krav mellem delsystemer
 • indgå i og udfylde en specifik rolle
 • tilpasse en udviklingsmetode til udvikling af store systemer
 • deltage i tværkulturelle globale udviklingsprojekter

Eksamen og ECTS

'Udvikling af store systemer' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "Udvikling af store systemer" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som en del af en hel diplomuddannelse i softwareudvikling. Kurset kan også indgå som valgfag på andre diplomuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt