Boringer på land

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du vælge den optimale boremetode til en række boringsformål under hensynstagen til gældende lovgivning og geologien på borestedet.

Indhold

  • relevante boreteknikker og –formål
  • geologi med baggrund i boreaktivets oplysninger
  • lovgivning
  • boremudder, kemi og dokumentation

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

  • udvælge den bedst egnede boreteknik til almindeligt forekommende boringsformål
  • planlægge borearbejde under hensyntagen til gældende lovgivning og lokal geologi
  • udfærdige en korrekt borerapport
  • håndtere udviklingsorienterede situationer inden for planlægning, dokumentation og indrapportering af boringer

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en skriftlig eksamen. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Boringer på land' giver 5 ECTS point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'boringer på land' som et enkeltsående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelsen i miljøteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Ingen kursusdato fastlagt